جدیدترین اخبار

یادآوری نشست کانون عالی وکانونهای استانی کشورازطریق ویدئوکنفرانس

یادآوری نشست کانون عالی وکانونهای استانی کشورازطریق ویدئوکنفرانس

شماره :  210 – 17867 تاریخ   :  1397/8/13   بسم تعالی   ریاست محترم هیات مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان آذربایجان شرقی ریاست ...
نشست کانون عالی با روسای کانون های استانی کشورازطریق ویدئوکنفرانس

نشست کانون عالی با روسای کانون های استانی کشورازطریق ویدئوکنفرانس

شماره  : 210 – 17834 تاریخ    :  1397/7/30 بسم تعالی   ریاست محترم هیات مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان آذربایجان شرقی ریاست محترم ...
برگزاری نشست امکان سنجی الحاق به مقاوله نامه شماره 176

برگزاری نشست امکان سنجی الحاق به مقاوله نامه شماره ۱۷۶

شماره  :  410 – 17826 تاریخ    :  1397/7/29   باسم تعالی   جناب آقای مهندس محمدرضا بهرامن رئیس محترم خانه معدن ایران جناب آقای مهندس ...
درخصوص تدوین وتصویب آئین نامه تبصره یک ماده 7 قانون کار

درخصوص تدوین وتصویب آئین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار

شماره نامه :     310 – 17584 تاریخ          :     1397/5/13     باسم تعالی حضور گرامی جناب آقای دکتر جهانگیری معاون اول محترم رئیس جمهور با ...
درخصوص «سامانه جامع روابط کار»

درخصوص «سامانه جامع روابط کار»

شماره نامه :  310 – 17583 تاریخ          :  1397/5/13     باسم تعالی   حضور گرامی جناب آقای دکتر علی ربیعی ...
one script

نظرخواهی “کمیسیون روابط کار” کانون عالی از اعضاء

شماره  :  ۲۱۰ – ۱۷۴۶۸ تاریخ    :  ۱۳۹۷/۴/۵     باسم تعالی   ریاست محترم هیات مدیره کلیه تشکل های عضو کانون عالی انجمن های ...
نظرخواهی "کمیسیون ایمنی و حفاظت کار" کانون عالی از اعضاء

نظرخواهی “کمیسیون ایمنی و حفاظت کار” کانون عالی از اعضاء

شماره   :  210 – 17455 تاریخ     :   1397/4/3     ریاست محترم هیات مدیره کلیه تشکل های عضو کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران ...
تبصره یک ماده 7 قانون کار

تبصره یک ماده ۷ قانون کار

شماره  : 310 – 17451 تاریخ    :  1397/4/2     حضور گرامی جناب آقای دکتر علی ربیعی وزیر محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ...
بخشنامه بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب

بخشنامه بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب

با صدور بخشنامه شماره  1000/97/1114 به تاریخ ۱۳۹۷/۲/۱۰  از حوزه معاونت بیمه ای سازمان تامین اجتماعی درخصوص بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب به امضای مدیرعامل ...
»»» روز کارگر مبارک «««

»»» روز کارگر مبارک «««

»»» روز کارگر مبارک «««   اعضای هیات مدیره ، هیات بازرسان و اعضای کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران روز ۱۱ اردیبهشت روز ...