کانون عالی انجمن هاي صنفي کارفرمايي ايران

|

بالاترين تشكل كارفرمايي بخش خصوصي درسراسركشور

احراز هويت كليه تشكل ها در سامانه جامع روابط كار

باسم تعالی

ریاست محترم هیات مدیره کانون انجمن های صنفي کارفرمایی استانهاي سراسر كشور

با سلام و احترام ، به پيوست فرمت خام احراز هويت براي درج مشخصات آن كانون و كليه انجمن هاي داراي اعتبار آن استان (عضو و غيرعضو) جهت تكميل و ثبت در سامانه جامع روابط كار ارسال مي گردد.

خواهشمند است دستور فرماييد فرم هاي تكميل شده ي آن كانون و كليه انجمن هاي صنفي كارفرمايي داراي اعتبار آن استان، ظرف مدت يك هفته در قالب نرم افزار اكسل و از طريق واتساپ به شماره  09057262773  اين كانون عالي ارسال فرمايند .

توضيح اين كه با انجام مورد خواسته شده ديگر نياز نيست آن كانون و انجمن هاي مستقر در آن استان براي احراز هويت به دفاتر پيشخوان مراجعه نمايند . قبلاً از تسريع در انجام خواسته مذكور تشكر و قدرداني مي گردد .

ضمناً با هماهنگي هاي بعمل آمده و به لحاظ اين كه به دفاتر پيشخوان مراجعه نشود ، به پيوست تصوير نامه شماره 469-01 /99 مورخ 1399/7/5 توسعه الكترونيك دانش اترك منضم به نامه شماره 99070502 مورخ 99/7/5 مديرمسئول دفتر پيشخوان خدمات دولت با كد 1803-16-72 با ذكر شماره حساب هاي مربوطه ايفاد مي گردد . خواهشمند است هزينه هر فرم احراز هويت كه مبلغ 60/000ريال مي باشد به شماره حسابهاي مذكور ارسال و رسيد آن نزد آن كانون و يا انجمن مربوط باشد .

درضمن چنانچه درخصوص موضوع مذكور نياز به پرسش مي باشد با دبيرخانه كانون عالي ، تلفن 88940512  خانم وطن پرست تماس حاصل فرمائيد  .

حمیدرضا سیفی – دبیرکل و عضو هیات مدیره
دیدگاه ها

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.