احراز هویت کلیه تشکل ها در سامانه جامع روابط کار

باسم تعالی

ریاست محترم هیات مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استانهای سراسر کشور

با سلام و احترام ، به پیوست فرمت خام احراز هویت برای درج مشخصات آن کانون و کلیه انجمن های دارای اعتبار آن استان (عضو و غیرعضو) جهت تکمیل و ثبت در سامانه جامع روابط کار ارسال می گردد.

خواهشمند است دستور فرمایید فرم های تکمیل شده ی آن کانون و کلیه انجمن های صنفی کارفرمایی دارای اعتبار آن استان، ظرف مدت یک هفته در قالب نرم افزار اکسل و از طریق واتساپ به شماره  09057262773  این کانون عالی ارسال فرمایند .

توضیح این که با انجام مورد خواسته شده دیگر نیاز نیست آن کانون و انجمن های مستقر در آن استان برای احراز هویت به دفاتر پیشخوان مراجعه نمایند . قبلاً از تسریع در انجام خواسته مذکور تشکر و قدردانی می گردد .

ضمناً با هماهنگی های بعمل آمده و به لحاظ این که به دفاتر پیشخوان مراجعه نشود ، به پیوست تصویر نامه شماره ۴۶۹-۰۱ /۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۷/۵ توسعه الکترونیک دانش اترک منضم به نامه شماره ۹۹۰۷۰۵۰۲ مورخ ۹۹/۷/۵ مدیرمسئول دفتر پیشخوان خدمات دولت با کد ۱۸۰۳-۱۶-۷۲ با ذکر شماره حساب های مربوطه ایفاد می گردد . خواهشمند است هزینه هر فرم احراز هویت که مبلغ ۶۰/۰۰۰ریال می باشد به شماره حسابهای مذکور ارسال و رسید آن نزد آن کانون و یا انجمن مربوط باشد .

درضمن چنانچه درخصوص موضوع مذکور نیاز به پرسش می باشد با دبیرخانه کانون عالی ، تلفن ۸۸۹۴۰۵۱۲  خانم وطن پرست تماس حاصل فرمائید  .

حمیدرضا سیفی – دبیرکل و عضو هیات مدیره




دیدگاه ها

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.