درباره کانون

کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمائی ایران در یک نگاه

کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمائی ایران در اجرای ماده ۱۳۱ قانون کار مصوب سال۱۳۶۹ به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیت های انجمن های صنفی کارفرمائی و کانون های کارفرمائی سراسری و استانی و هدایت و راهنمائی آنان در زمینه های مختلف صنعتی ،حرفه ای و خدماتی ایجاد گردید و پس از چند سال فعالیت غیررسمی ، سرانجام با تأکید سازمان بین المللی کار به دولت ایران در سال ۱۳۷۸ به عنوان یک تشکل فراگیر کارفرمائی غیرانتفاعی و غیر سیاسی به طور رسمی تأسیس گردید .

کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمائی ایران از اتحاد بین انجمن های صنفی کارفرمائی و کانون های کارفرمائی سراسری بوجود آمده است و به موجب قانون در رأس هرم تشکیلات کارفرمائی کشور قرار دارد و جهت حمایت از کارفرمایان بخش های مختلف اقتصادی ، به

عنوان تنها نماینده بخش کارفرمائی ، در مذاکره با دولت و سازمان های داخلی و بین المللی مرتبط با حقوق و قوانین کار و تامین اجتماعی و سایر مسائل مرتبط با منافع کارفرمایان فعالیت می نماید .

هدف از ایجاد این کانون عالی ، حفظ حقوق و دفاع از منافع مشروع و قانونی کلیه کارفرمایان و تشکل های کارفرمائی کشور و هماهنگ ساختن کوشش ها و فعالیت های مرتبط با بخش های صنعت ، حرفه و خدمات ، ایجاد انگیزه و حمایت از سرمایه گذاری های مولد ، ایجاد

زمینه های مطلوب برای همکاری و تبادل نظر و انتقال فن آوری و تجربیات لازم به منظوردست یابی به توسعه پایدار در کشور است …….منابع درآمد کانون عالی عبارتند از : ورودیه ها ، حق عضویت ها ، هدایا و سایر کمک های داوطلبانه و درآمدهای ناشی از ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی مورد تقاضای اعضا، .

وظایف و اختیارات کانون عالی :

۱- اتخاذ تدابیر و سیاست های لازم در راستای تشویق و هدایت صاحبان سرمایه به سرمایه گذاری برای تولید و ایجاد ارزش افزوده و بالابردن هرچه بیشتر تولید ناخالص ملی در جهت توسعه پایدار براساس مقررات جاری کشور

۲- کوشش و معاضدت در جهت استیفای حقوق و خواست های مشروع و قانونی اعضای کانون عالی و کلیه کارفرمایان بخش های مختلف اقتصادی کشور

۳- ایجاد هماهنگی بین تشکل های مستقل کارفرمائی ، انجمن های صنفی و کانون های سراسری و استانی

۴- همکاری با دستگاه های اجرائی و مراجع دولتی و عمومی در جهت حسن اجرای قوانین و مقررات موضوعه

۵- انجام تحقیقات لازم به منظور مشارکت و ارائه نظرات کارشناسی در تهیه لوایح قانونی مربوط به کار و تامین اجتماعی ، مقررات صادرات و واردات ، مالیات ها و سایر قوانین و مقررات مرتبط با بخش های صنعت ، خدمات و حرف در کشور

۶- ارائه نظرات مشورتی حقوقی ، صنفی ، اقتصادی ، اجتماعی و غیره به وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و مؤسسات عمومی و خصوصی جهت حفظ حقوق اعضاء در سراسر ایران و در خارج از کشور

۷- ارائه نظرات مشورتی ، ارشادی و تکلیفی به اعضاء در زمینه های روابط کار ، مسائل حقوقی ، صنفی ، خدماتی ، ایمنی شغلی ، تامین اجتماعی و . . .

۸- تعیین و اعزام نمایندگان قانونی کارفرمایان به مراجع و مجامع قانونی داخلی و بین المللی

۹- انجام مذاکرات و انعقاد پیمان های دسته جمعی با کانون عالی انجمن های صنفی کارگری یا کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور و سایر تشکل های مرتبط

۱۰- شرکت در مراجع تصمیم گیری و مشارکت در بازنگری و اصلاح قوانین موجود در جهت گسترش حوزه فعالیت بخش خصوصی در راستای شکوفائی اقتصاد ملی و توسعه پایدار کشور

۱۱- حضور فعال و مؤثر در تمامی مراجع تصمیم سازی و تصمیم گیری با اعمال حق رای قانونی از طریق اعزام نماینده به مراجع و شوراها ، مجامع داخلی و بین المللی و هیئت های مختلف از جمله : هیئت های تشخیص و حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی ،شورای عالی کار ، شورای عالی اشتغال ، شورای عالی تامین اجتماعی ، شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار ، شورای کار مشاوره سه جانبه ملی ، همایش ملی کار ، کنفرانس بین المللی کار ، هیئت نظارت بر سازمان تامین اجتماعی ، هیئت های تشخیص مطالبات و حل اختلاف ، هیئت های بدوی و تجدید نظر بیمه ای و مالیاتی در سازمان تامین اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارائی و . . . با رویکرد اصلاح قوانین و مقررات و بخش نامه ها براساس مقاوله نامه های (کنوانسیون های) پذیرفته شده بین المللی

۱۲- کمک به تأسیس شرکت های تعاونی ، صندوق های تعاونی و قرض الحسنه و ایجاد امکانات مالی و رفاهی برای اعضاء

۱۳- ارتقاء سطح دانش اعضا از طریق ایجاد مراکز علمی و تحقیقاتی و همکاری با این مراکز از طریق تنظیم ، تدوین و اجرای طرح ها و پروژه های تحقیقاتی و مطالعاتی

۱۴- ایجاد و حفظ ارتباط مستمر با سازمان ها و تشکل های صنفی کارگری و کارفرمائی در داخل و خــارج کشور و نیز مؤسسات و مراجع بین المللی در حوزه روابط کار ، مبادله اطلاعات و تجربه ها و . . .

۱۵- ایجاد بانک اطلاعاتی برای تمرکز اطلاعات مربوط به صنایع و حرف در زمینه اشتغال ، سرمایه گذاری و توسعه بازارهای داخلی و بین المللی

۱۶- بررسی و مطالعه راجع به توسعه صادرات صنعتی ، خدماتی ، حرفــه ای و انتخاب شیوه ها و الگو های مناسب برای ارائه به اعضاء

۱۷- مشارکت در تنظیم سیاست ها و استراتژی های اقتصادی و صنعتی با وزارتخانه ها و سازمان های دولتی ، عمومی و خصوصی و ارائه پیشنهاد ها و نظرات علمی ، فنی و کارشناسی در موارد لازم

۱۸- کمک به ایجاد مؤسسات مالی و اعتباری برای تأمین منابع مالی مورد نیاز اعضای تحت پوشش از طریق پرداخت وام و اعطای اعتبار به منظور خرید ماشین آلات و مواد اولیه و قطعات ، بخصوص جهت صدور محصولات داخلی با تأکید بر صدور خدمات فنی و مهندسی

۱۹- عهده دار شدن نمایندگی اعضاء در کلیه مراجع و محاکم و انجام پی گیری های لازم در سازمان های داخلی و خارجی حسب درخواست عضو و با در نظر گرفتن امکانات کانون عالی

۲۰- قبول حکمیت و داوری و رفع اختلافات بین اشخاص حقیقی و حقوقی در صورتی که حداقل یکی از طرف های آن عضو کانون عالی باشد .

 

۲۱- کمک به تشکیل نمایشگاه های صنعتی ، حرفه ای و خدماتی

 

۲۲- برگزاری انواع سمینارها و همایش ها در جهت تحقق اهداف کانون عالی

 

۲۳-انجام کلیه وظایفی که برای تحقق اهداف کانون عالی در حدود قوانین و مقررات جاری به تصویب مجمع عمومی کانون عالی برسد

 

۲۴-برقراری تعامل و گفتگو با شرکای اجتماعی ( دولت و تشکل عالی کارگری )

 

۲۵-ارائه مشاوره و کمک به شکل گیری انجمن های صنفی کارفرمائی ، کانون های سراسری و استانی به منظور تقویت هرم تشکیلات کارفرمائی

 

۲۶- گسترش ارتباط و استفاده از تجربیات سازمان های بین المللی کارفرمائی در جهت دفاع از حقوق کارفرمایان کشور

 

۲۷-انجام پژوهش های تخصصی در امر عارضه یابی و شناسائی نیازها و مسائل و مشکلات کارفرمایان بخش های مختلف اقتصادی کشور جهت حل آنها از طریق ارائه راهکارهای مناسب و . . .

 

این کانون عالی علاوه بر عضویت و حضور قانونی در شوراها و مجامع داخلی ، در ابعاد بین المللی نیز به عضویت سازمان های جهانی از جمله : سازمان بین المللی کار(ILO) ، سازمان بین المللی کارفرمایان (IOE) ، کنفدراسیون منطقه ای کارفرمایان آسیا و اقیانوسیه (CAPE) ، اتحادیه کنفدراسیون های بخش خصوصی حوزه دریای سیاه و بحر خزر (UBCCE) و . . . پذیرفته شده و نمایندگان آن هم اکنون به عنوان عضو هیأت مدیره ، عضو هیئت بازرسان و یا عضو اصلی سازمان های یاد شده در تمامی اجلاس های عمومی و نیز بسیاری از گردهمائی های تخصصی ، دوره های آموزشی و . . . حضور می یابند و در گفتگوهای اجتماعی و تصمیم گیری های مربوط به طور فعال مشارکت می کنند.

کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمائی ایران از بدو تاسیس تاکنون حضور و دخالت قانونمند نمایندگان خود را در شوراها و مجامع مختلف اعمال کرده و به طور روز افزون در صدد عضویت و گسترش حق دخالت خود در مراجع قانونی دیگر است.

 

 

 

Iran Confederation of Employers’ Associations (ICEA) at a Glance

 

In compliance with Article ۱۳۱ of Labor Law adopted in ۱۹۹۰, Iran Confederation of Employers’ Associations was established in order to coordinate the activities of trade unions, the nation-wide and provincial employers’ association and to lead and guide them in various industrial and professional fields. After many years of unofficial activities, it was finally established officially with an emphasis made by the International Labor Organization (ILO) to the Iranian government in ۱۹۹۹ as a comprehensive non-profit and non-political trade association.

 

ICEA has been established as a union between the employers’ trade associations and nationwide and provincial employers’ centers. By virtue of law, ICEA is located at the peak of national employers’ structural pyramid. It supports the employers of various economic sectors and acts as the sole employer’s representative in negotiating with government, local and international organizations vis-à-vis law, labor and social security and other issues pertinent to employers’ interests.

 

The aims of ICEA are as follows:

 

To protect and defend the rights and safeguard the legitimate and statutory interests of employers association and all state entrepreneurs, to coordinate the efforts and those activities related to industries and professions, to motivate and support the productive investments, provide ideal grounds for cooperation, exchange of views and transfer of technology and related experiences in order to obtain sustainable development in the country.

 

The revenue sources of Iran Confederation of Employers’ Association are as follows:

 

Entries fees, membership fees, gifts and other volunteer grants as well as other revenues resulting from training and research project requested by the members.

 

Duties and powers of Iran Confederation of Employers’ Association:

 

۱.    To take measures and required policies for encouraging and leading the capital owners to invest in production, providing value added and increasing more NGP for sustainable production based on the state current rules.

 

۲.    To make efforts and help for the purpose of vindication of rights and legitimate requests of the Confederation members and all employers of various economic sections.

 

۳.    To coordinate between independent associations, trade unions and trans and provincial employers association.

 

۴.     To cooperate with executive organizations and public authorities for the well performance of related rules and regulations.

 

۵.    To carry out necessary research in order to participate and present expertise ideas for providing legal bills related to labor and social security, export and import regulations, taxes and other rules and regulations related to the industries and professions in the state.

 

۶.    To present legal, trade unions, economical, social, etc. advisory suggestions to the ministries as well as governmental organizations, public and private institutes in order to defend the rights of its members throughout Iran and abroad.

 

۷.    To present advisory, guidance and obligatory views to the members in the field of labor relations, legal issues, trade unions, service, occupational safety, social security, etc.

 

۸.    To determine and dispatch legal representatives to the local and international legal authorities and conferences.

 

۹.    To negotiate and draw up a collective agreement with the confederation of employees associations, Confederation of Islamic Labor Council and other relevant associations.

 

۱۰.To participate at decision making summits and participate at revising the current law in order to expand the activities of private sector in line with the flourishing of the national economy and sustainable development.

 

۱۱.To have active and effective participation at making and taking decision summits using its legal voting right through dispatching its representative to the authorities and councils, local and international conferences, various labor courts, including: board of discretion and dispute settlement, Ministry of Labor and Social Affairs, Supreme Labor Council, Supreme Employment Council, The Supreme Council of Social Security, The Supreme Council of labor Technical Safety and Health, The Supreme Council of National Tripartite Council, National Labor Conference, International Labor Conference, Supervisory Board of Social Security Organization, Claims discretion and dispute settlement board, Insurance and Tax Inferior and Applets Board in Social Security Organization, and Ministry of Economics and Finance, etc., having the approach of revising the rules and regulations and circulations based on the accepted international conventions.

 

۱۲.To assist establishment of cooperative companies, cooperative and Qarz-o-lhasaneh (interest free money loan) funds and provide financial and welfare facilities for the members.

 

۱۳. To promote the knowledge of members through establishing scientific and research centers and cooperate with these centers through regulating, compiling and carrying out research and study projects.

 

۱۴.To provide and have continuous relationship with employers and employees organizations and trade unions in and outside the country as well as international organizations and authorities in the field of labor relations, exchange of information and experiences, etc.

 

۱۵.Establishing databases for information concentration related to industries and professions in the filed of employment, investment and developing domestic and international markets.

 

۱۶.To study about the promotion of industrial, service and professional export and selecting suitable methods and models for presenting to the members.

 

۱۷.To participate in developing regulation of policies and economical and industrial strategies with the ministries and governmental, public and private organizations and present comments as well as scientific, technical and expertise idea if necessary.

 

۱۸.To help with the establishment of financial and credit fund for providing financial resources required by the members through paying loan and granting credit for the purpose of buying machineries, raw materials and spare parts, especially for exporting the local products emphasizing on the export of technical and engineering services.

 

۱۹.To undertake the representation of the members in all authorities, and courts and follow up the cases in local and international organizations requested by the members considering the facilities of the Confederation.

 

۲۰.To accept the arbitration and judgment and settlement of disputes between legal and individual entities in case that at least one of its parties to be member of the Confederation.

 

۲۱.To assist establishing professional and industrial exhibitions.

 

۲۲.Holding all kind of seminars and conferences to fulfill the Confederation’s goals.

 

۲۳.To carry out all duties adopted by general assembly of the Confederation for the fulfillment of the goals based on the current rules and regulations.

 

۲۴.To provide interaction and dialogue with the social partners (government and employees confederation).

 

۲۵.To provide consultancy and assist to form employers trade unions, the trans and provincial associations in order to strengthen employer’s organizations.

 

۲۶.To expand the relationship and utilizing the experiences of International Organizations of Employers in order to defend the rights of the state employers.

 

۲۷.To carry out technical researches in complication finding and recognizing the needs and problems of employers of various economic sections in order to solve them through suitable guidelines, etc.

 

Iran Confederation of Employers’ Association has proved its legal presence and interference in councils and various summits from the very beginning of establishment and is going to expand its involvement right in other legal boards.

                    مطالب پیشین