آرشیو دسته: بخشنامه ها

بخشنامه شماره : ۲۱۰- ۱۳۲۰۱ تاریخ : ۳۱/۴/۱۳۹۱    اعضای محترم کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمائی ایران  موضوع  :   برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده    پس از سلام،   پیرو آگهی ضمیمه مندرج در صفحه ۱۹   روزنامه اطلاعات روز شنبه ۳۱/۴/۱۳۹۱ به اطلاع می رساند مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده […]