• نشریه پیام کارفرمایان

  بيست و هفتمين شماره‌ي «پيام كارفرمايان» منتشر شد

  بيست و ششمين شماره‌ي «پيام كارفرمايان» منتشر شد

  بيست و پنجمين شماره‌ي «پيام كارفرمايان» منتشر شد

 •              مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده کانون عالی۱/۶/۱۳۹۱

  بخشنامه شماره : ۲۱۰- ۱۳۲۰۱ تاریخ : ۳۱/۴/۱۳۹۱    اعضای محترم کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمائی ایران  موضوع  :   برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده    پس از سلام،   پیرو آگهی ضمیمه مندرج در صفحه ۱۹   روزنامه اطلاعات روز شنبه ۳۱/۴/۱۳۹۱ به اطلاع می رساند مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده [...]

  ادامه مطلب را بخوانید!
  تاریخ انتشار : مرداد ۱۰م, ۱۳۹۱
  

                     مطالب پیشین