راه اندازی کانال رسمی سازمان تامین اجتماعی در نرم افزار بله

اعضای محترم کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران

پس از سلام آدرس صفحات و آدرس های کانال های رسمی سازمان تامین اجتماعی به شرح زیر جهت بهره برداری لازم ایفاد می گردد

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.