ابلاغیه تشکیل شعب ویژه درخصوص اجرای ماده ۲۲ “قانون حداکثراستفاده از توان تولیدی وخدماتی کشوروحمایت از کالای ایرانی

ابلاغیه تشکیل شعب ویژه درخصوص اجرای ماده ۲۲ “قانون حداکثراستفاده از توان تولیدی وخدماتی کشوروحمایت از کالای ایرانی

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.