جدیدترین اخبار

تاکید بر آخرین مهلت اجرای آئین نامه اجرایی ماده20قانون رفع موانع تولید رقابت پذیرو ارتقای نظام مالی کشور

تاکید بر آخرین مهلت اجرای آئین نامه اجرایی ماده۲۰قانون رفع موانع تولید رقابت پذیرو ارتقای نظام مالی کشور

اعضای محترم کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران پس از سلام و احترام بدینوسیله نامه شماره ۶۰/۹۶۹۰۳ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۷ مدیرکل محترم دفتر امور اقتصادی ...
بازگشت همه به سوی اوست

بازگشت همه به سوی اوست

به نام خدا خانواده محترم مهندس مرتضی سلیمی اعضای محترم هیات مدیره و هیات بازرسان کانون انجمن های صنفی کارفرمایان استان اصفهان اعضای محترم تشکل ...
ارائه نظر درخصوص "لایحه اصلاح مالیات های مستقیم"

ارائه نظر درخصوص “لایحه اصلاح مالیات های مستقیم”

اعضای محترم کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران با سلام و احترام خواهشمند است فایل زیر را که درخصوص “لایحه اصلاح مالیات های مستقیم ...
شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم (قوانین، مقررات وتصمیمات عمومی)

شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم (قوانین، مقررات وتصمیمات عمومی)

اعضای محترم کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران با سلام نامه شماره ۸۰۱۰/۹۹/۲۰۳ مورخ ۱۳۹۹/۳/۷ مدیرکل محترم امور فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی ...
نشریه 84 سازمان تامین اجتماعی باعنوان اخبارواطلاعات اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی در سه ماهه اول سال 2020

نشریه ۸۴ سازمان تامین اجتماعی باعنوان اخبارواطلاعات اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی در سه ماهه اول سال ۲۰۲۰

اعضای محترم کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران / کلیه تشکل های کارفرمایی محترم با سلام نامه شماره ۸۰۱۰/۹۹/۱۷۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۷ مدیرکل محترم امور ...
اقدامات حمایتی ویژه دولت ها و سازمان های تامین اجتماعی در دوره بحران ویروس کرونا

اقدامات حمایتی ویژه دولت ها و سازمان های تامین اجتماعی در دوره بحران ویروس کرونا

با سلام بدینوسیله گزارش اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی از اقدامات اقدامات حمایتی ویژه دولت ها و سازمان های تامین اجتماعی در دوره بحران ویروس ...
معرفی کوتاه از کارفرمای برجسته "جناب آقای مهندس محمد عطاردیان" در برنامه سرصفحه با ایرج جمشیدی

معرفی کوتاه از کارفرمای برجسته “جناب آقای مهندس محمد عطاردیان” در برنامه سرصفحه با ایرج جمشیدی

معرفی کوتاه از کارفرمایان برجسته در برنامه سرصفحه با ایرج جمشیدی این قسمت “جناب آقای مهندس محمد عطاردیان”
تاثیر بیماری کرونا ویروس و تشدید فقر

تاثیر بیماری کرونا ویروس و تشدید فقر

با سلام اعضای محترم کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران بدینوسیله نامه دریافتی از مدیرکل محترم امور فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی درخصوص ...
نشریه شماره 81سازمان تامین اجتماعی با عنوان "کووید-19 روندهای نوظهور،چشم اندازهای اکچوئریال واقتصادی"

نشریه شماره ۸۱سازمان تامین اجتماعی با عنوان “کووید-۱۹ روندهای نوظهور،چشم اندازهای اکچوئریال واقتصادی”

با عرض سلام خواهشمند است نشریه شماره ۸۱سازمان تامین اجتماعی با عنوان “کووید-۱۹ روندهای نوظهور،چشم اندازهای اکچوئریال واقتصادی” را مطالعه فرمایید .      به پیوست ...
تغییر فرآیند تامین اعتبار دفترچه های درمانی

تغییر فرآیند تامین اعتبار دفترچه های درمانی

اعضای محترم کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران با سلام خواهشمند است دستوراداری مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی درخصوص حذف فرآیند تامین اعتبار دفترچه ...