کانون عالی انجمن هاي صنفي کارفرمايي ايران

|

بالاترين تشكل كارفرمايي بخش خصوصي درسراسركشور

مجامع عمومي فوق العاده و عادي كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران 14 شهريور 1400

باسم تعالی

اعضاي محترم  کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران

با سلام و احترام

پیرو نامه شماره 210- 20462 مورخ  16/4/1400 ، به پیوست تصویر آگهی تشکیل مجامع عمومی  فوق العاده و عادی اين كانون عالي در ساعت 16 روز يكشنبه مورخ 14/6/1400 درج شده در روزنامه اطلاعات مورخ 24  مرداد ماه سال 1400  ایفاد می گردد .

بدینوسیله از اعضای محترم کانون عالی درخواست می شود نماینده تام الاختیار خود را تا پایان روز چهارشنبه 10/6/1400 کتباً به دبیرخانه معرفی و شماره ثبت دریافت نمایند تا کارت شرکت در مجامع مزبور برای آنان صادر و قبل از برگزاری جلسه در اختیار ایشان قرار گیرد .

يادآوري مي گردد طبق ماده 39 اساسنامه کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران نمایندگان معرفی شده که دارای شرایط ذیل باشند در صورت تمایل می توانند جهت عضویت در هیات مدیره یا هیات بازرسان نامزد شوند

  • از طرف تشکل خویش به عنوان نماینده تام الاختیار به مجمع معرفی شده باشند
  • هیات مدیره تشکل متبوع آنها براساس قانون و آئین نامه ها و اساسنامه آنها ، طبق نظر کانون عالی معتبر باشد
  • تشکل متبوع آنها بابت پرداخت های خود به کانون عالی بدهکار نباشد و یا با تائید دبیرخانه کانون عالی ترتیبات لازم را برای پرداخت بدهی های خود به کانون عالی داده باشد
  • عضویت تشکل آنها در کانون عالی معلق و یا لغو نشده باشد
  • حداقل دارای تحصیلات دانشگاهی کارشناسی مورد تائید وزارت علوم باشند
  • براساس رای مقامات قضایی از حقوق اجتماعی خود محروم نشده باشند
  • دارای سوء شهرت نباشند

افراد داوطلب واجد شرایط به شرح مذکور ضروری است مراتب داوطلبی خویش را تا پایان روز چهارشنبه 10/6/1400 به دبیرخانه کانون عالی اعلام نمایند .

شایان ذکر است که معرفی نامزد های جدید بعد از تاریخ بیان شده صرفاً با تصویب مجمع عمومی قابل قبول خواهد بود .

بدينوسيله از کلیه تشکل های کارفرمایی عضو این کانون عالی که شرایط لازم برای شركت در مجامع را دارند و نسبت به تسویه حساب بدهی های حق عضویت خویش تا پایان سال به کانون عالی 1399 اقدام نموده و هيات مديره تشكل شان براساس قانون و آئین نامه های مربوط و اساسنامه و در زمان تشکیل مجمع معتبر مي باشد تقاضا می گردد با حضور فعال خویش در مجامع عمومي فوق الاشاره اقدام مقتضی معمول فرمایند .

حمیدرضا سیفی – دبیرکل و عضو هیات مدیره

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.