کانون عالی انجمن هاي صنفي کارفرمايي ايران

|

بالاترين تشكل كارفرمايي بخش خصوصي درسراسركشور

جدیدترین اخبار

درخصوص برگزاري مجامع عمومي الكترونيك

درخصوص برگزاري مجامع عمومي الكترونيك

تاريخ : 24/10/1399 شماره : 210 – 20027   باسم تعالی ریاست محترم هیات مدیره کانون انجمن های صنفي کارفرمایی استانهاي سراسر كشور با سلام ...
تمديد اعتبار فعاليت تشكل هاي كارگري و كارفرمايي تا 20 فروردين 1400

تمديد اعتبار فعاليت تشكل هاي كارگري و كارفرمايي تا 20 فروردين 1400

باسم تعالی رياست محترم هيات مديره كانون انجمن هاي صنفي كارفرمايي استان هاي سراسر كشور اعضاي محترم كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي  درسراسر كشور ...
گزارش تحليل دستمزد شاغلان بخش خصوصي به تفكيك بخش ها و دهك ها

گزارش تحليل دستمزد شاغلان بخش خصوصي به تفكيك بخش ها و دهك ها

با سلام نامه شماره 8010/99/1282 مورخ 1399/10/17 مديركل محترم امور فرهنگي و اجتماعي سازمان تامين اجتماعي درخصوص ارسال گزارش تحليل دستمزد شاغلان بخش خصوصي به ...
خدمات غيرحضوري طرح 3070 سازمان تامين اجتماعي

خدمات غيرحضوري طرح 3070 سازمان تامين اجتماعي

با سلام و احترام نامه شماره 8010/99/1186 مورخ 1399/10/6 مديركل محترم امور فرهنگي و اجتماعي سازمان تامين اجتماعي درخصوص نحوه كاربري سرويس هاي عملياتي شده ...
گزارش هاي ستاد زندگي با كروناي سازمان تامين اجتماعي مربوط به هفته چهارم آذر 99

گزارش هاي ستاد زندگي با كروناي سازمان تامين اجتماعي مربوط به هفته چهارم آذر 99

  با سلام و احترام خواهشمند است گزارش هفته چهارم آذرماه 99 ستاد زندگی با کرونای سازمان تامین اجتماعی ، دريافتي از مديركل محترم امور فرهنگي ...
گزارش فقرونابرابري در دسترسي به زيرساخت ها(مسكن)

گزارش فقرونابرابري در دسترسي به زيرساخت ها(مسكن)

با سلام و احترام ، به پيوست نامه شماره 8010/99/1197 مورخ 99/10/6 مديركل محترم امور فرهنگي و اجتماعي سازمان تامين اجتماعي درخصوص ارسال گزارش فقر ...
تمديد اعتبار فعاليت تشكل هاي كارگري و كارفرمايي فاقد اعتباربدليل ويروس كرونا تا تاريخ 99/11/1

تمديد اعتبار فعاليت تشكل هاي كارگري و كارفرمايي فاقد اعتباربدليل ويروس كرونا تا تاريخ 99/11/1

باسم تعالی ریاست محترم هیات مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان های سراسر کشور اعضای محترم کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی سراسر کشور ...
ارتباط با سازمان ملل متحد

ارتباط با سازمان ملل متحد

كانون عالي محترم انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران درباره : ارتباط با سازمان ملل متحد پس از سلام همانطور كه پيش از اين از طريق ...
حمايت از سازمان هاي نمايندگي كارفرمايان و صاحبان كسب و كار ILO

حمايت از سازمان هاي نمايندگي كارفرمايان و صاحبان كسب و كار ILO

كانون عالي محترم انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران درباره : امور بين الملل پس از سلام به پيوست تصوير و ترجمه ارسالي كه از دفتر ...