کانون عالی انجمن هاي صنفي کارفرمايي ايران

|

بالاترين تشكل كارفرمايي بخش خصوصي درسراسركشور

بخشنامه حداقل حقوق و مزاياي كارگران سال 1400

بخشنامه حداقل حقوق و مزاياي كارگران سال 1400

دريافت فايل هاي كامل بخشنامه حقوق و دستمزد سال 1400

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.