کانون عالی انجمن هاي صنفي کارفرمايي ايران

|

بالاترين تشكل كارفرمايي بخش خصوصي درسراسركشور

تصويب نامه هيات وزيران درخصوص اصلاحيه آئين نامه چگونگي حدودوظايف واختيارات ونحوه عملكرد انجمن هاي صنفي وكانون هاي مربوط

با سلام

تصويب نامه هیات محترم وزیران به شماره 149955/ت57636هـ مورخ 1399/12/18 درخصوص “اصلاحیه آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های صنفی وکانون های مربوط” موضوع تصويب نامه شماره 176477/ت 37292 ك مورخ 8/8/ 1389 جهت اطلاع و هرگونه بهره برداري مقتضي ايفاد می گردد.

دبيرخانه كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران

.

.

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.