کانون عالی انجمن هاي صنفي کارفرمايي ايران

|

بالاترين تشكل كارفرمايي بخش خصوصي درسراسركشور

جدیدترین اخبار

سال نو مبارک !!
ترویج فرهنگ جهادی و بسیجی

ترویج فرهنگ جهادی و بسیجی

    برای دسترسی به فایل PDFکلیک فرمایید >>>>_⁨بیانیه⁩    
کلاس آموزشی تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

کلاس آموزشی تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

  باسم تعالی ریاست محترم هیات مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایان کارفرمایی استان اصفهان ریاست محترم هیات مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان ...
همکاری مشترک کانون عالی و دانشگاه پیام نور

همکاری مشترک کانون عالی و دانشگاه پیام نور

تاریخ    : 97/10/15 شماره : 210- 18110   باسم تعالی   ریاست محترم هیات مدیره کلیه تشکل های محترم عضو کانون عالی انجمن های صنفی  ...
طرح اصلاح قانون شوراهای اسلامی کار

طرح اصلاح قانون شوراهای اسلامی کار

شماره :  210- 17961 تاریخ   :  1397/9/13     باسم تعالی   جناب آقای امیر نراقی رئیس محترم هیات مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایی ...
کمیسیون ها و برنامه های اجرایی کانون عالی

کمیسیون ها و برنامه های اجرایی کانون عالی

نامه شماره   :  210- 17926 تاریخ            :  1397/9/3 باسم تعالی جناب آقای امیر نراقی رئیس محترم هیات مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایی ...
دستورالعمل اجرایی آئین نامه ایمنی امور پیمانکاری

دستورالعمل اجرایی آئین نامه ایمنی امور پیمانکاری

  شماره :  210- 17896 تاریخ   :  97/8/23   باسم تعالی   جناب آقای امیر نراقی رئیس محترم هیات مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایی ...
برگزاری هشتمین برنامه ی گفتگوهای راهبردی حامیان جامعه مدنی

برگزاری هشتمین برنامه ی گفتگوهای راهبردی حامیان جامعه مدنی

پس از سلام   به اطلاع میرساند برنامه هشتم گفتگوهای راهبردی حامیان جامعه مدنی با موضوع ” جامعه مدنی و گذار از چالش های اقتصادی ایران” ...
جلسه ویدئوکنفرانس کانون عالی با کانون های استانی برگزارشد

جلسه ویدئوکنفرانس کانون عالی با کانون های استانی برگزارشد

اولین جلسه ی کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران با روسای کانون های کارفرمایی استانی سراسر کشور که مقرر بود در تاریخ 1397/8/22 بصورت ...
یادآوری نشست کانون عالی وکانونهای استانی کشورازطریق ویدئوکنفرانس

یادآوری نشست کانون عالی وکانونهای استانی کشورازطریق ویدئوکنفرانس

شماره :  210 – 17867 تاریخ   :  1397/8/13   بسم تعالی   ریاست محترم هیات مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان آذربایجان شرقی ریاست ...