تاثیر بیماری کرونا ویروس و تشدید فقر

با سلام اعضای محترم کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران بدینوسیله نامه دریافتی از مدیرکل محترم امور فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی درخصوص تاثیر بیماری کرونا ویروس و تشدید فقر جهت هرگونه بهره برداری مقتضی ایفاد می گردد .

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.