معرفی کوتاه از کارفرمای برجسته “جناب آقای مهندس محمد عطاردیان” در برنامه سرصفحه با ایرج جمشیدی

معرفی کوتاه از کارفرمایان برجسته در برنامه سرصفحه با ایرج جمشیدی

این قسمت “جناب آقای مهندس محمد عطاردیان”

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.