کانون عالی انجمن هاي صنفي کارفرمايي ايران

|

بالاترين تشكل كارفرمايي بخش خصوصي درسراسركشور

نشست ويدئو كنفرانس كانون عالي با كليه تشكل هاي كارفرمايي در سراسر كشور و مسئولان ذي ربط در تاريخ 13 اسفندماه 1399 در مراكز دانشگاه پيام نور كليه استان ها

باسم تعالی

رياست محترم كانون انجمن هاي صنفي كارفرمايي استان هاي سراسر كشور

رياست محترم كانون انجمن هاي صنفي كارفرمايان شركتهاي خدماتي پشتيباني وفني مهندسي سراسر كشور

دبير محترم كانون سراسري پيمانكاران عمراني ايران

با سلام و احترام ،

پيرو نامه شماره 210- 20155  مورخ 99/12/5  موضوع تشكيل جلسه ويدئو كنفرانس در تاريخ 1399/12/13  خواهشمند است به لحاظ رعايت شيوه نامه هاي بهداشتي و درخصوص ويروس كويد 19 علاوه بر رئيس محترم هيات مديره در جلسه مذكور تنها يك نفر به انتخاب آن تشكل در جلسه متشكله در مركز دانشگاه پيام نور آن استان شركت فرمايند . برنامه نشست نيز پيوست مي باشد .

حمیدرضا سیفی – دبیرکل و عضو هیات مدیره

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.