کانون عالی انجمن هاي صنفي کارفرمايي ايران

|

بالاترين تشكل كارفرمايي بخش خصوصي درسراسركشور

آگهي برگزاري مجمع عمومي

كليه تشكل هاي كارفرمايي سراسر كشور

با سلام و احترام

كليه تشكل هاي كارفرمايي كه علاقمند به عضويت در كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران هستند و طبق اساسنامه اين كانون عالي شرايط لازم براي عضويت را دارند ، مي توانند پس از تماس با شماره تلفن هاي 88940512 – 88940211 و دريافت فرم شرايط عضويت از دبيرخانه اين تشكل فراگير، با رعايت مفاد اساسنامه ، حداكثر تا تاريخ 1400/6/10 ضمن تكميل و ارسال مدارك لازم ، به عضويت اين كانون عالي درآيند و مانند اعضاي كنوني نمايندگان خود را براي شركت در مجامع عمومي فوق العاده و عادي و انتخابات و نيز نامزدي در هيات مديره يا هيات بازرسان معرفي نمايند

بدينوسيله آگهي برگزاري مجامع عمومي فوق العاده و عادي كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران مندرج درصفحه 11 روزنامه اطلاعات مورخ 24 مرداد 1400 به شرح زير ايفاد مي گردد

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.