تاکید بر آخرین مهلت اجرای آئین نامه اجرایی ماده۲۰قانون رفع موانع تولید رقابت پذیرو ارتقای نظام مالی کشور

اعضای محترم کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران

پس از سلام و احترام بدینوسیله نامه شماره ۶۰/۹۶۹۰۳ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۷ مدیرکل محترم دفتر امور اقتصادی و سیاست های تجاری وزارت صنعت ، معدن و تجارت جهت استحضار و هرگونه بهره برداری مقتضی پست می گردد .

جناب آقای مهندس عطاردیان

رئیس محترم هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران

با سلام و احترام

با عنایت به تصویب نامه شماه ۱۶۴۵۳۷/ت۵۶۹۶۲هـ مورخ ۹۸/۱۲/۲۶ هیات محترم وزیران مبنی بر «اصلاح آئین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» (مصوبه پیوست) و این که مهلت زمان استفاده از مزایای قانون موصوف تا پایان شهریور ۱۳۹۹(۱۳۹۹/۶/۳۱) برای آخرین مرتبه تمدید گردیده است ، خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به اطلاع رسانی به کلیه ذینفعان اقدام مقتضی صورت گیرد .

احمد تشکینی – مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست های تجاری

وزارت صنعت ، معدن و تجارت

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.