کانون عالی انجمن هاي صنفي کارفرمايي ايران

|

بالاترين تشكل كارفرمايي بخش خصوصي درسراسركشور

تاکید بر آخرین مهلت اجرای آئین نامه اجرایی ماده20قانون رفع موانع تولید رقابت پذیرو ارتقای نظام مالی کشور

اعضای محترم کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران

پس از سلام و احترام بدینوسیله نامه شماره 60/96903 مورخ 1399/4/17 مدیرکل محترم دفتر امور اقتصادی و سیاست های تجاری وزارت صنعت ، معدن و تجارت جهت استحضار و هرگونه بهره برداری مقتضی پست می گردد .

جناب آقای مهندس عطاردیان

رئیس محترم هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران

با سلام و احترام

با عنایت به تصویب نامه شماه 164537/ت56962هـ مورخ 98/12/26 هیات محترم وزیران مبنی بر «اصلاح آئین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» (مصوبه پیوست) و این که مهلت زمان استفاده از مزایای قانون موصوف تا پایان شهریور 1399(1399/6/31) برای آخرین مرتبه تمدید گردیده است ، خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به اطلاع رسانی به کلیه ذینفعان اقدام مقتضی صورت گیرد .

احمد تشکینی – مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست های تجاری

وزارت صنعت ، معدن و تجارت

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.