گزارش نشست مجازی روز جهانی مهارت های جوانان ۲۰۲۰

نامه شماره : ۸۰۱۰/۹۹/۵۳۲

مورخ : ۱۳۹۹/۵/۱۱

جناب آقای علی بیگی رئیس محترم کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور

جناب آقای یاراحمدیان رئیس محترم مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران

جناب آقای چمنی رئیس محترم کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران

جناب آقای بیات رئیس محترم کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر سراسر کشور          

جناب آقای مهندس خلیلی عراقی رئیس محترم هیات مدیره انجمن صنایع ایران

جناب آقای مهندس شافعی رئیس محترم اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی ایران

جناب آقای دکتر خوانساری رئیس اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی تهران

جناب آقای عطاردیان رئیس محترم هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران

جناب آقای سهل آبادی، رئیس محترم هیات مدیره خانه صنعت،معدن و تجارت ایران

جناب آقای مهندس ممبینی رئیس محترم اتاق اصناف ایران

جناب آقای مهندس عبداللهی رئیس محترم اتاق تعاون ایران

جناب آقای دکتر مهاجر دبیرکل محترم کنفدراسیون صنعت ایران

جناب آقای بیات رئیس محترم کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر سراسر کشور

جناب آقای محمد زاده رئیس کانون کارکنان بازنشسته تامین اجتماعی مرکز

جناب آقای صادقی رئیس محترم کانون پیشکسوتان خانه کارگر                                                        

موضوع: گزارش نشست مجازی روز جهانی مهارت‌های جوانان ۲۰۲۰

باسلام

     احتراماْ؛ به پیوست نامه شماره ۱۹۰‏/۹۹‏/۱۷۰۰ مورخ ۵‏/۵‏/۱۳۹۹ اداره‌کل امور بین‌الملل درخصوص گزارش  نشست مجازی روز جهانی مهارت‌های جوانان ۲۰۲۰  جهت استحضار و بهره‌برداری ایفاد می‌گردد .

سید مجتبی موسوی – مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی

نامه شماره : ۱۷۰۰/۹۹/۱۹۰

مورخ : ۱۳۹۹/۵/۵

جناب آقای قریب معاون محترم بیمه ای

جناب آقای دکتر منوچهری معاون محترم درمان

جناب آقای محقق زاده معاون محترم اقتصادی و سرمایه گذاری

جناب آقای دهدشتی معاون محترم فرهنگی، اجتماعی و امور استان‌ها

جناب آقای زبده شیرکوهی معاون محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی

جناب آقای حق پرست معاون محترم برنامه ریزی، مالی و پشتیبانی

جناب آقای ربیع زاده رییس محترم مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات                                                                                  

موضوع:  گزارش نشست مجازی روز جهانی مهارت های جوانان ۲۰۲۰

باسلام

احتراما؛ بازگشت به نامه شماره ۶۹۹۵۴ مورخ ۲۸‏/۴‏/۹۹ مدیرکل محترم امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص “نشست روز جهانی مهارت های جوانان ۲۰۲۰″، به استحضار می رساند این نشست با موضوع محوری مهارت های نسل جوان تاب آور در دوره بحران کرونا در ۲۵ تیر ۱۳۹۹ به صورت مجازی با مشارکت سازمان بین المللی کار و یونسکو برگزار شده است.

به پیوست گزارش رویداد صدرالاشاره که شامل داده های مهمی از نتیجه تحلیل آثار بیماری کرونا بر فعالیت‌های آموزش مهارتی و راهکارهای سیاستی نوآورانه است به منظور بهره برداری ایفاد می نماید.

حسین مشیری تبریزی – مدیرکل امور بین الملل

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.