درخصوص برگزاری مجامع عمومی تشکل های کارگری و کارفرمایی

نامه شماره : ۲۱۰ – ۱۹۶۳۸

تاریخ : ۹۹/۵/۲۰

باسم تعالی

  • ریاست محترم هیات مدیره کلیه تشکل های کارفرمایی عضو کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران
  • ریاست محترم هیات مدیره کانون های کارفرمایی استانی

با سلام و احترام ،

تصویر نامه شماره ۸۱۹۳۹ مورخ ۱۲/۵/۱۳۹۹ مدیرکل محترم سازمان های کارگری و کارفرمایی برای ملاحظه و عندالزوم بهره برداری لازم ایفاد می گردد .

حمیدرضا سیفی

دبیرکل و عضو هیات مدیره

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.