کانون عالی انجمن هاي صنفي کارفرمايي ايران

|

بالاترين تشكل كارفرمايي بخش خصوصي درسراسركشور

جدیدترین اخبار

one script

بولتن خبري اطلاع رساني ويژه بخشودگي جرائم سازمان تأمين اجتماعي

كارفرمايان محترم واحد هاي صنفي ، صنعتي و كشاورزي : سازمان تأمين اجتماعي در اجرای بند ۸۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۲ کل کشور ...
one script

اساسنامه مصوب و صورتجلسات مجامع عمومي مورخ 25 شهريور92كانون عالي

همانگونه كه مستحضريد مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده و مجمع عمومي فوق العاده كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران در تاريخ 1392/6/25  برگزار ...
one script

گزارش هيأت مديره به مجامع عمومي مورخ 25 شهريور 92 كانون عالي

از ساعت 16 روز دوشنبه 25 شهريور ماه 1392 مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در محل دبيرخانه انجمن ...
one script

گزارشي از مجامع عمومي 25 شهريور 92 كانون عالي كارفرمايي ايران

از ساعت 16 شامگاه دوشنبه 25 شهريور ماه 1392 مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران برگزار شد و بلافاصله ...
one script

بخشودگي جرايم بدهي هاي قطعي كارفرمايان به سازمان تأمين اجتماعي

بخشنامه شماره  : 210 – 13979 تاريخ   : 1392/7/6   اعضاء محترم كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران موضوع – بخشودگي جرايم بدهي هاي ...
one script

شركت در مجامع عمومي مورخ 1392/6/25

شماره بخشنامه :210 – 13857 تاريخ :  1392/6/19   اعضاي محترم كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران موضوع – مجامع عمومي مورخ 25/6/1392 پس ...
one script

تغييرات اساسنامه و برگزاري مجامع عمومي 1392/6/25كانون عالي

بخشنامه شماره : 210 – 13823 تاريخ  :  1392/6/4   اعضاي محترم كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران موضوع – مجامع عمومي مورخ 1392/6/25  ...
one script

پرداخت حق عضويت هاي معوقه

اعضاء محترم كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران پس از سلام ، پيرو ارسال نامه شماره 210- 13767  بتاريخ 1392/5/7  درخصوص جمع بدهی هاي ...
one script

تغييرات اساسنامه

بخشنامه شماره   :  210 – 13770 تاريخ :     1392/5/13   اعضاي محترم كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمائي ايران موضوع: تغييرات اساسنامه پس از سلام، ...
one script

اطلاعيه مهم “فوري”

5 مرداد 1392 شنبه 27 ژوئيه 2013 پیرو اطلاعیه قبلی سايت پيام كارفرمايان ارگان اين كانون عالي مبنی بر برگزاری “کنفرانس جهانی تبعات بحران مالی ...