جدیدترین اخبار

one script

مشکلات بخش صنعت و خدمات

بخشنامه شماره :     ۲۱۰- ۱۳۴۵۳ تاریخ  :   ۸/۹/۱۳۹۱   اعضاء محترم کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران موضوع – مشکلات بخش صنعت و خدمات ...
one script

بخشودگی جرائم بدهی های قطعی کارفرمایان

بخشنامه شماره  : ۲۱۰- ۱۳۴۰۵ تاریخ :  ۱۳۹۱/۷/۲۴   اعضاء محترم کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران موضوع – بخشودگی جرائم بدهی های قطعی ...
one script

موضع کارفرمایان درمورد “حق اعتصاب” و سازمان بین المللی کار

بخشنامه شماره :  ۲۱۰- ۱۳۳۲۱ مورخ  :  ۱۴/۶/۱۳۹۱ اعضاء محترم کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران موضوع – حق اعتصاب   پس از سلام ...
one script

مجامع عمومی مورخ ۱/۶/۱۳۹۱ کانون عالی

مجمع عادی بطور فوق العاده و مجمع فوق العاده کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران برای استماع گزارش عملکرد هیأت مدیره، خزانه‌دار و انتخاب بازرسان و در ...
one script

سخنرانی پرفسور کلاوس شوآب در یکصدویکمین کنفرانس بین‌المللی کار

کلاوس شوآب [Klaus Schwab] بنیانگذار و رئیس اجرایی مجمع جهانی اقتصاد [World Economic Forum] در سخنرانی خود در یکصد و یکمین کنفرانس بین‌المللی کار که طی خرداد ...
one script

حمایت کارفرمایان از مواضع رهبر لیگ ملی دموکراسی برمه

یکی از مدعوان یکصد و یکمین اجلاس کنفرانس بین‌المللی کار که در خرداد ماه سال ۹۱ در ژنو برگزار شد خانم آنگ سان سو چی ...
one script

انتخاب آقای گای رایدر بعنوان مدیرکل جدید سازمان بین المللی کار

سازمان بین‌المللی کار گای رایدر [Guy Ryder] را به عنوان دهمین مدیرکل خود انتخاب کرد. رایدر، که اکنون مدیر اجرایی سازمان بین‌المللی کار در امور استانداردهای ...
one script

تغییرات اساسنامه کانون عالی

  بخشنامه شماره : ۲۱۰-۱۳۲۳۰ تاریخ : ۱۰/۵/۱۳۹۱  اعضای محترم کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمائی ایران  موضوع: تغییرات اساسنامه     پس از سلام، ...
one script

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده کانون عالی۱/۶/۱۳۹۱

بخشنامه شماره : ۲۱۰- ۱۳۲۰۱ تاریخ : ۳۱/۴/۱۳۹۱    اعضای محترم کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمائی ایران  موضوع  :   برگزاری مجمع عمومی عادی به طور ...
one script

طبقه بندی مشاغل

بخشنامه شماره ۲۱۰-۱۳۱۹۹  تاریخ ۲۸/۴/۱۳۹۱ اعضاء محترم کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران موضوع –  طبقه بندی مشاغل   پس از سلام، همانطور که ...