کانون عالی انجمن هاي صنفي کارفرمايي ايران

|

بالاترين تشكل كارفرمايي بخش خصوصي درسراسركشور

بیانیه مطالبات سازمان های جامعه مدنی ایران

بیانیه مطالبات سازمان های جامعه مدنی ایران

لطفا جهت دریافت متن بیانیه ، روی جلد آن کلیک نمائید .