کانون عالی انجمن هاي صنفي کارفرمايي ايران

|

بالاترين تشكل كارفرمايي بخش خصوصي درسراسركشور

آرشیو مطالب سایت

طرح اصلاح قانون شوراهای اسلامی کار

طرح اصلاح قانون شوراهای اسلامی کار

شماره :  210- 17961 تاریخ   :  1397/9/13     باسم تعالی   جناب آقای امیر نراقی رئیس محترم هیات مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایی ...
کمیسیون ها و برنامه های اجرایی کانون عالی

کمیسیون ها و برنامه های اجرایی کانون عالی

نامه شماره   :  210- 17926 تاریخ            :  1397/9/3 باسم تعالی جناب آقای امیر نراقی رئیس محترم هیات مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایی ...
دستورالعمل اجرایی آئین نامه ایمنی امور پیمانکاری

دستورالعمل اجرایی آئین نامه ایمنی امور پیمانکاری

  شماره :  210- 17896 تاریخ   :  97/8/23   باسم تعالی   جناب آقای امیر نراقی رئیس محترم هیات مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایی ...
برگزاری هشتمین برنامه ی گفتگوهای راهبردی حامیان جامعه مدنی

برگزاری هشتمین برنامه ی گفتگوهای راهبردی حامیان جامعه مدنی

پس از سلام   به اطلاع میرساند برنامه هشتم گفتگوهای راهبردی حامیان جامعه مدنی با موضوع ” جامعه مدنی و گذار از چالش های اقتصادی ایران” ...
جلسه ویدئوکنفرانس کانون عالی با کانون های استانی برگزارشد

جلسه ویدئوکنفرانس کانون عالی با کانون های استانی برگزارشد

اولین جلسه ی کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران با روسای کانون های کارفرمایی استانی سراسر کشور که مقرر بود در تاریخ 1397/8/22 بصورت ...
یادآوری نشست کانون عالی وکانونهای استانی کشورازطریق ویدئوکنفرانس

یادآوری نشست کانون عالی وکانونهای استانی کشورازطریق ویدئوکنفرانس

شماره :  210 – 17867 تاریخ   :  1397/8/13   بسم تعالی   ریاست محترم هیات مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان آذربایجان شرقی ریاست ...
نشست کانون عالی با روسای کانون های استانی کشورازطریق ویدئوکنفرانس

نشست کانون عالی با روسای کانون های استانی کشورازطریق ویدئوکنفرانس

شماره  : 210 – 17834 تاریخ    :  1397/7/30 بسم تعالی   ریاست محترم هیات مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان آذربایجان شرقی ریاست محترم ...
برگزاری نشست امکان سنجی الحاق به مقاوله نامه شماره 176

برگزاری نشست امکان سنجی الحاق به مقاوله نامه شماره 176

شماره  :  410 – 17826 تاریخ    :  1397/7/29   باسم تعالی   جناب آقای مهندس محمدرضا بهرامن رئیس محترم خانه معدن ایران جناب آقای مهندس ...
درخصوص تدوین وتصویب آئین نامه تبصره یک ماده 7 قانون کار

درخصوص تدوین وتصویب آئین نامه تبصره یک ماده 7 قانون کار

شماره نامه :     310 – 17584 تاریخ          :     1397/5/13     باسم تعالی حضور گرامی جناب آقای دکتر جهانگیری معاون اول محترم رئیس جمهور با ...
درخصوص «سامانه جامع روابط کار»

درخصوص «سامانه جامع روابط کار»

شماره نامه :  310 – 17583 تاریخ          :  1397/5/13     باسم تعالی   حضور گرامی جناب آقای دکتر علی ربیعی ...