بخشنامه سازمان تامین اجتماعی درخصوص امهال حق بیمه اسفند۹۸و۲ماه اول سال ۹۹

  • اعضای محترم کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران
  • کانون کارفرمایی کلیه استان های سراسر کشور

با سلام و احترام

تصویر نامه شماره ۱۲۷۳۲ مورخ ۴/۲/۹۹ مدیرکل محترم سازمان های کارگری و کارفرمایی به همراه تصویر بخشنامه شماره ۱۴۷۷۴/۹۸/۱۰۰۰ مورخ ۲۶/۱۲/۹۸ مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی برای آگاهی و بهره برداری ایفاد می گردد .

حمیدرضا سیفی – دبیرکل و عضو هیات مدیرهدیدگاه ها

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.