طرح اصلاح قانون شوراهای اسلامی کار

شماره :  ۲۱۰- ۱۷۹۶۱ تاریخ   :  ۱۳۹۷/۹/۱۳     باسم تعالی   جناب آقای امیر نراقی رئیس محترم هیات مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان آذربایجان شرقی جناب آقای حمید سهرابیان رئیس محترم هیات مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان آذربایجان غربی جناب آقای  بهاء الدین ایلخانی رئیس محترم هیات مدیره کانون انجمن [...]

ادامه مطلب را بخوانید!
تاریخ انتشار : آذر ۱۴م, ۱۳۹۷

             کمیسیون ها و برنامه های اجرایی کانون عالی

نامه شماره   :  ۲۱۰- ۱۷۹۲۶ تاریخ            :  ۱۳۹۷/۹/۳ باسم تعالی جناب آقای امیر نراقی رئیس محترم هیات مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان آذربایجان شرقی جناب آقای حمید سهرابیان رئیس محترم هیات مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان آذربایجان غربی جناب آقای  بهاء الدین ایلخانی رئیس محترم هیات مدیره کانون انجمن [...]

ادامه مطلب را بخوانید!
تاریخ انتشار : آذر ۳م, ۱۳۹۷

             دستورالعمل اجرایی آئین نامه ایمنی امور پیمانکاری

  شماره :  ۲۱۰- ۱۷۸۹۶ تاریخ   :  ۹۷/۸/۲۳   باسم تعالی   جناب آقای امیر نراقی رئیس محترم هیات مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان آذربایجان شرقی جناب آقای حمید سهرابیان رئیس محترم هیات مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان آذربایجان غربی جناب آقای  بهاء الدین ایلخانی رئیس محترم هیات مدیره کانون انجمن [...]

ادامه مطلب را بخوانید!
تاریخ انتشار : آبان ۲۷م, ۱۳۹۷

             برگزاری هشتمین برنامه ی گفتگوهای راهبردی حامیان جامعه مدنی

پس از سلام   به اطلاع میرساند برنامه هشتم گفتگوهای راهبردی حامیان جامعه مدنی با موضوع ” جامعه مدنی و گذار از چالش های اقتصادی ایران” با سخنرانی : جناب آقای عباس احمدآخوندی در ساعت ۱۷ روز سه شنبه  ۲۹ آبان ۱۳۹۷ در محل سندیکای شرکت های ساختمانی ایران به نشانی : میدان فلسطین ، خیابان [...]

ادامه مطلب را بخوانید!
تاریخ انتشار : آبان ۲۷م, ۱۳۹۷

             جلسه ویدئوکنفرانس کانون عالی با کانون های استانی برگزارشد

اولین جلسه ی کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران با روسای کانون های کارفرمایی استانی سراسر کشور که مقرر بود در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۲۲ بصورت ویدئوکنفرانس ، به منظور ارتباط بیشتر این کانون عالی با تشکل های کارفرمایی استانی و هماهنگی بیشتر در جهت رفع مشکلات و اطلاع از خواسته ها و انتظارات تشکل های [...]

ادامه مطلب را بخوانید!
تاریخ انتشار : آبان ۲۷م, ۱۳۹۷

             یادآوری نشست کانون عالی وکانونهای استانی کشورازطریق ویدئوکنفرانس

شماره :  ۲۱۰ – ۱۷۸۶۷ تاریخ   :  ۱۳۹۷/۸/۱۳   بسم تعالی   ریاست محترم هیات مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان آذربایجان شرقی ریاست محترم هیات مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان آذربایجان غربی ریاست محترم هیات مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان اردبیل ریاست محترم هیات مدیره کانون انجمن های صنفی [...]

ادامه مطلب را بخوانید!
تاریخ انتشار : آبان ۱۳م, ۱۳۹۷

             نشست کانون عالی با روسای کانون های استانی کشورازطریق ویدئوکنفرانس

شماره  : ۲۱۰ – ۱۷۸۳۴ تاریخ    :  ۱۳۹۷/۷/۳۰ بسم تعالی   ریاست محترم هیات مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان آذربایجان شرقی ریاست محترم هیات مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان آذربایجان غربی ریاست محترم هیات مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان اردبیل ریاست محترم هیات مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایان [...]

ادامه مطلب را بخوانید!
تاریخ انتشار : آبان ۱م, ۱۳۹۷

             برگزاری نشست امکان سنجی الحاق به مقاوله نامه شماره ۱۷۶

شماره  :  ۴۱۰ – ۱۷۸۲۶ تاریخ    :  ۱۳۹۷/۷/۲۹   باسم تعالی   جناب آقای مهندس محمدرضا بهرامن رئیس محترم خانه معدن ایران جناب آقای مهندس حسین پورحسنی رئیس محترم انجمن کارفرمایی معدنکاران و سنگ تزئینی استان مرکزی جناب آقای مهندس محمدرضا کارگر رئیس محترم انجمن صنفی معدن داران استان کرمانشاه جناب آقای مهندس فرزاد اسدی [...]

ادامه مطلب را بخوانید!
تاریخ انتشار : مهر ۳۰م, ۱۳۹۷

             درخصوص تدوین وتصویب آئین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار

شماره نامه :     ۳۱۰ – ۱۷۵۸۴ تاریخ          :     ۱۳۹۷/۵/۱۳     باسم تعالی حضور گرامی جناب آقای دکتر جهانگیری معاون اول محترم رئیس جمهور با سلام و تحیّات ، استحضار دارند تدوین و تصویب قانون کار و مقررات مربوط با مسائل اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی و  … ارتباط دائم دارد و بحث [...]

ادامه مطلب را بخوانید!
تاریخ انتشار : مرداد ۱۳م, ۱۳۹۷

             درخصوص «سامانه جامع روابط کار»

شماره نامه :  ۳۱۰ – ۱۷۵۸۳ تاریخ          :  ۱۳۹۷/۵/۱۳     باسم تعالی   حضور گرامی جناب آقای دکتر علی ربیعی وزیر محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با سلام و تحیّات ، هر چند به قرار اطلاع «سامانه جامع روابط کار» تهیه شده توسط آن وزارتخانه مقرر است فعلاً [...]

ادامه مطلب را بخوانید!
تاریخ انتشار : مرداد ۱۳م, ۱۳۹۷


                   مطالب پیشین