ترویج فرهنگ جهادی و بسیجی

    برای دسترسی به فایل PDFکلیک فرمایید >>>>_⁨بیانیه⁩    

ادامه مطلب را بخوانید!
تاریخ انتشار : اسفند ۲۰م, ۱۳۹۷

             کلاس آموزشی تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

  باسم تعالی ریاست محترم هیات مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایان کارفرمایی استان اصفهان ریاست محترم هیات مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان تهران ریاست محترم هیات مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان بوشهر ریاست محترم هیات مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایی صنایع استان خراسان رضوی ریاست محترم هیات مدیره کانون [...]

ادامه مطلب را بخوانید!
تاریخ انتشار : دی ۱۶م, ۱۳۹۷

             همکاری مشترک کانون عالی و دانشگاه پیام نور

تاریخ    : ۹۷/۱۰/۱۵ شماره : ۲۱۰- ۱۸۱۱۰   باسم تعالی   ریاست محترم هیات مدیره کلیه تشکل های محترم عضو کانون عالی انجمن های صنفی  کارفرمایی ایران   با سلام و احترام تصویر تفاهم نامه همکاری مشترک میان دانشگاه پیام نور و کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران که در دی ماه سال ۹۷ [...]

ادامه مطلب را بخوانید!
تاریخ انتشار : دی ۱۶م, ۱۳۹۷

             طرح اصلاح قانون شوراهای اسلامی کار

شماره :  ۲۱۰- ۱۷۹۶۱ تاریخ   :  ۱۳۹۷/۹/۱۳     باسم تعالی   جناب آقای امیر نراقی رئیس محترم هیات مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان آذربایجان شرقی جناب آقای حمید سهرابیان رئیس محترم هیات مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان آذربایجان غربی جناب آقای  بهاء الدین ایلخانی رئیس محترم هیات مدیره کانون انجمن [...]

ادامه مطلب را بخوانید!
تاریخ انتشار : آذر ۱۴م, ۱۳۹۷

             کمیسیون ها و برنامه های اجرایی کانون عالی

نامه شماره   :  ۲۱۰- ۱۷۹۲۶ تاریخ            :  ۱۳۹۷/۹/۳ باسم تعالی جناب آقای امیر نراقی رئیس محترم هیات مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان آذربایجان شرقی جناب آقای حمید سهرابیان رئیس محترم هیات مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان آذربایجان غربی جناب آقای  بهاء الدین ایلخانی رئیس محترم هیات مدیره کانون انجمن [...]

ادامه مطلب را بخوانید!
تاریخ انتشار : آذر ۳م, ۱۳۹۷

             دستورالعمل اجرایی آئین نامه ایمنی امور پیمانکاری

  شماره :  ۲۱۰- ۱۷۸۹۶ تاریخ   :  ۹۷/۸/۲۳   باسم تعالی   جناب آقای امیر نراقی رئیس محترم هیات مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان آذربایجان شرقی جناب آقای حمید سهرابیان رئیس محترم هیات مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان آذربایجان غربی جناب آقای  بهاء الدین ایلخانی رئیس محترم هیات مدیره کانون انجمن [...]

ادامه مطلب را بخوانید!
تاریخ انتشار : آبان ۲۷م, ۱۳۹۷

             برگزاری هشتمین برنامه ی گفتگوهای راهبردی حامیان جامعه مدنی

پس از سلام   به اطلاع میرساند برنامه هشتم گفتگوهای راهبردی حامیان جامعه مدنی با موضوع ” جامعه مدنی و گذار از چالش های اقتصادی ایران” با سخنرانی : جناب آقای عباس احمدآخوندی در ساعت ۱۷ روز سه شنبه  ۲۹ آبان ۱۳۹۷ در محل سندیکای شرکت های ساختمانی ایران به نشانی : میدان فلسطین ، خیابان [...]

ادامه مطلب را بخوانید!
تاریخ انتشار : آبان ۲۷م, ۱۳۹۷

             جلسه ویدئوکنفرانس کانون عالی با کانون های استانی برگزارشد

اولین جلسه ی کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران با روسای کانون های کارفرمایی استانی سراسر کشور که مقرر بود در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۲۲ بصورت ویدئوکنفرانس ، به منظور ارتباط بیشتر این کانون عالی با تشکل های کارفرمایی استانی و هماهنگی بیشتر در جهت رفع مشکلات و اطلاع از خواسته ها و انتظارات تشکل های [...]

ادامه مطلب را بخوانید!
تاریخ انتشار : آبان ۲۷م, ۱۳۹۷

             یادآوری نشست کانون عالی وکانونهای استانی کشورازطریق ویدئوکنفرانس

شماره :  ۲۱۰ – ۱۷۸۶۷ تاریخ   :  ۱۳۹۷/۸/۱۳   بسم تعالی   ریاست محترم هیات مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان آذربایجان شرقی ریاست محترم هیات مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان آذربایجان غربی ریاست محترم هیات مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان اردبیل ریاست محترم هیات مدیره کانون انجمن های صنفی [...]

ادامه مطلب را بخوانید!
تاریخ انتشار : آبان ۱۳م, ۱۳۹۷

             نشست کانون عالی با روسای کانون های استانی کشورازطریق ویدئوکنفرانس

شماره  : ۲۱۰ – ۱۷۸۳۴ تاریخ    :  ۱۳۹۷/۷/۳۰ بسم تعالی   ریاست محترم هیات مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان آذربایجان شرقی ریاست محترم هیات مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان آذربایجان غربی ریاست محترم هیات مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان اردبیل ریاست محترم هیات مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایان [...]

ادامه مطلب را بخوانید!
تاریخ انتشار : آبان ۱م, ۱۳۹۷


                   مطالب پیشین