کانون عالی انجمن هاي صنفي کارفرمايي ايران

|

بالاترين تشكل كارفرمايي بخش خصوصي درسراسركشور

بخشنامه هاي سال 1383

۱- تغییر محل کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران

۲- خلاصه مذاکرات جلسه شورای کار سه جانبه

۳- ارائه مشاوره به تشکل های کارفرمایی استانی

۴- فرم پرسشنامه جهت معرفی نماینده به مراجع بین المللی کارفرمایی

۵- مشارکت کارفرمایان و آگاه به منافع آنها در مراجع و مجامع کشوری

۶- بررسی نحوه ارائه خدمات سازمان تأمین اجتماعی به کارفرمایان

۷- معرفی نماینده گان کارفرمایان صاحب نظر در روابط کار به همایش ملی کار

۸- -معرفی نماینده گان کارفرمایان صاحب نظر در روابط کار به همایش ملی کار

۹- به روز نمودن بانک اطلاعاتی با دریافت آخرین اطلاعات از انجمن های عضو کانون عالی

۱۰- متن پیشنهادی کانون عالی در خصوص اصلاحات فصل ششم قانون کار

۱۱- شانزدهمین نمایشگاه تخصصی مصالح ساختمانی به دعوت اتاق بازرگانی در آلمان

۱۲- معرفی دوره های آموزش تخصصی مؤسسه کار و تأمین اجتماعی

۱۳- دعوت به جلسه جهت طرح برخی مسائل و معضلات مرتبط با تأمین اجتماعی

۱۴- اعلام انتشار اولین نشریه پیام کارفرمایان

۱۵- دعوت به همایش ملی کار

۱۶- دعوت به شرکت در کمیسیون های همایش ملی کار

۱۷- نظرخواهی به منظور طرح مشکلات کارفرمایان در همایش تأمین اجتماعی

۱۸- پنجمین همایش ملی کار با محدوریت کار شایسته

۱۹- خلاصه ای از اقداماتی برای حل برخی مشکلات کارفرمایان با تامین اجتماعی

۲۰- دعوتنامه همایش نقش تشکل های غیردولتی کارفرمایی در توسعه پایدار

۲۱- معرفی نماینده برای حضور در همایش

۲۲- به تعویق افتادن تاریخ همایش

۲۳- اعزام نماینده به اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و گرجستان به تفلیس