کانون عالی انجمن هاي صنفي کارفرمايي ايران

|

بالاترين تشكل كارفرمايي بخش خصوصي درسراسركشور

اعلام نتیجه برگزاری مجمع عمومی

اعلام نتیجه برگزاری مجمع عمومی