کانون عالی انجمن هاي صنفي کارفرمايي ايران

|

بالاترين تشكل كارفرمايي بخش خصوصي درسراسركشور

نظرسنجی مرکز آموزش تورین (ITC ) از نیازهای آموزشی سال ۲۰۱۰ کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران (ICEA)

نظرسنجی مرکز آموزش تورین (ITC ) از نیازهای آموزشی سال ۲۰۱۰ کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران (ICEA)