کانون عالی انجمن هاي صنفي کارفرمايي ايران

|

بالاترين تشكل كارفرمايي بخش خصوصي درسراسركشور

اجلاس مشترک کشورهای منطقه شمال قفقاز و اعضای شرق اتحادیه اروپا در تفلیس

اجلاس مشترک کشورهای منطقه شمال قفقاز و اعضای شرق اتحادیه اروپا در تفلیس