جزوه دانستنی های بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی

بخشنامه شماره :  ۲۱۰- ۱۳۴۵۵

تاریخ  : ۸/۹/۱۳۹۱

اعضاء محترم کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران

موضوع جزوه دانستنی های بیمه ای

 پس از سلام ،

پیرو بخشنامه شماره ۲۱۰-۱۳۴۰۵  مورخ ۲۴/۷/۱۳۹۱ این کانون عالی درخصوص بخشودگی جرائم بدهی های قطعی کارفرمایان ، اینک کارشناسان معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی جزوه ای را با عنوان “دانستنی های بیمه ای” تهیه و تدوین کرده اند که حاوی مهمترین پرسش و پاسخ های حوزه کارفرمایان ، بازنشستگان و بیمه شدگان می باشد .

این مجموعه از طریق پایگاه اطلاع رسانی تأمین، به نشانی : www.tamin.ir  در بخش روابط عمومی ، حوزه انتشارات و همچنین سایت های کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران به نشانی : WWW.icea.ir  و www.payamekarfarmayan.com منتشر گردیده است و بدین نحوه قابل دسترسی و بهره برداری علاقمندان به ویژه کارفرمایان ، بازنشستگان و بیمه شدگان می باشد .

 

با تقدیم احترام- محمد عطاردیان

دبیرکل

 

جزوه “دانستنی های بیمه ای “ را دریافت کنید !ارسال نظر بسته شده است .                   مطالب پیشین