تغییرات اساسنامه کانون عالی

 

بخشنامه شماره : ۲۱۰-۱۳۲۳۰

تاریخ : ۱۰/۵/۱۳۹۱

 اعضای محترم کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمائی ایران 

موضوع: تغییرات اساسنامه  

 

پس از سلام،  

پیرو بخشنامه شماره ۲۱۰-۱۳۲۰۱  مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ ، درخصوص برگزاری مجامع عمومی این کانون عالی، نظر به اینکه بند یک دستورکار مجمع عمومی فوق العاده به بررسی و تصویب تغییرات اساسنامه کانون عالی برای تطبیق با آخرین آئین نامه ها و دستورالعمل ها اختصاص یافته است ، باطلاع میرساند نسخه اساسنامه پیشنهادی که با استفاده از نظرات اصلاحی برخی از اعضاء ، تهیه و در هیأت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران به تصویب رسیده است ، جهت مطالعه و دریافت نظرات تکمیلی کلیه تشکل ها ، از هم اکنون در سایت های این کانون عالی به نشانی :  www.icea.ir و سایت نشریه پیام کارفرمایان به نشانی :www.payamekarfarmayan.com  در دسترس قرار گرفته است .

خواهشمند است به منظور صرفه جویی در وقت ، پیشنهادات و موارد اصلاحی آن تشکل محترم را حداکثر تا روز شنبه ۲۱/۵/۱۳۹۱ به دبیرخانه این کانون عالی اعلام فرمایند تا پس از جمع بندی لازم ، مواردی که به تصویب هیأت مدیره کانون عالی برسد، در اساسنامه مزبور لحاظ شود و مواردی که تصویب نگردد جهت بررسی و تصمیم گیری نهایی در مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱/۶/۱۳۹۱  مطرح گردد .

  

با تقدیم احترام- محمد عطاردیان

دبیرکل

 

برای دریافت فایل اساسنامه اینجا را کلیک کنید !

 ارسال نظر بسته شده است .                   مطالب پیشین