کانون عالی انجمن هاي صنفي کارفرمايي ايران

|

بالاترين تشكل كارفرمايي بخش خصوصي درسراسركشور

آرشیو مطالب سایت

one script

مشكلات بخش صنعت و خدمات

بخشنامه شماره :     210- 13453 تاريخ  :   8/9/1391   اعضاء محترم كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران موضوع – مشكلات بخش صنعت و خدمات ...
one script

بخشودگي جرائم بدهي هاي قطعي كارفرمايان

بخشنامه شماره  : 210- 13405 تاريخ :  1391/7/24   اعضاء محترم كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران موضوع – بخشودگي جرائم بدهي هاي قطعي ...
one script

موضع كارفرمايان درمورد “حق اعتصاب” و سازمان بين المللي كار

بخشنامه شماره :  210- 13321 مورخ  :  14/6/1391 اعضاء محترم كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران موضوع – حق اعتصاب   پس از سلام ...
one script

مجامع عمومي مورخ 1/6/1391 كانون عالي

مجمع عادي بطور فوق العاده و مجمع فوق العاده كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران براي استماع گزارش عملكرد هيأت مديره، خزانه‌دار و انتخاب بازرسان و در ...
one script

سخنراني پرفسور كلاوس شوآب در يكصدويكمين كنفرانس بين‌المللي كار

كلاوس شوآب [Klaus Schwab] بنيانگذار و رئيس اجرايي مجمع جهاني اقتصاد [World Economic Forum] در سخنراني خود در يكصد و يكمين كنفرانس بين‌المللي كار كه طي خرداد ...
one script

حمايت كارفرمايان از مواضع رهبر ليگ ملي دموكراسي برمه

يكي از مدعوان يكصد و يكمين اجلاس كنفرانس بين‌المللي كار كه در خرداد ماه سال 91 در ژنو برگزار شد خانم آنگ سان سو چي ...
one script

انتخاب آقاي گاي رايدر بعنوان مديركل جديد سازمان بين المللي كار

سازمان بين‌المللي كار گاي رايدر [Guy Ryder] را به عنوان دهمين مديركل خود انتخاب كرد. رايدر، كه اكنون مدير اجرايي سازمان بين‌المللي كار در امور استانداردهاي ...
one script

تغييرات اساسنامه كانون عالي

  بخشنامه شماره : 210-13230 تاريخ : 10/5/1391  اعضاي محترم كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمائي ايران  موضوع: تغييرات اساسنامه     پس از سلام، ...
one script

طبقه بندي مشاغل

بخشنامه شماره 210-13199  تاريخ 28/4/1391 اعضاء محترم كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران موضوع –  طبقه بندي مشاغل   پس از سلام، همانطور كه ...
one script

ماده‌ي پيشنهادي كانون عالي كارفرمايي ايران براي احياي سازمان تأمين اجتماعي

كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران ‌، روز شنبه 9 ارديبهشت ماه 1391، در نشست مشتركي با نمايندگان تشكل‌هاي كارگري ايران، با ارايه‌ي يك ماده‌ي ...