کانون عالی انجمن هاي صنفي کارفرمايي ايران

|

بالاترين تشكل كارفرمايي بخش خصوصي درسراسركشور

بخشنامه هاي سال 1385

۱- کمک به زلزله زدگان بم توسط شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی لرستان

۲- راه اندازی بانک اطلاعاتی انواع شرکت های ساختمانی از طرف شرکت بوم سازه

۳- درخواست اصلاح مصوبه شورایعالی کار توسط کانون عالی

۴- پرسشنامه برای نیازهای فنی و حرفه ای کارگاههای اقتصادی

۵- توانمندسازی محیط برای توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط

۶- تعدیل قیمت های کارهای اجرایی به تناسب حداقل دستمزد ۸۵

۷- انتخاب کارآفرینان نمونه کشور

۸- -معرفی اعضای جدید هیئت مدیره و هیئت بازرسان

۹- توانمند سازی محیط برای توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط در استانها

۱۰- دوره های کوتاه مدت آموزش قوانین و مقررات تأمین اجتماعی

۱۱- مخالفت کانون عالی با دونرخی کردن حداقل دستمزد کارگران

۱۲- حداقل دستمزد سال ۸۵

۱۳- اعتراض های مکرر کانون عالی به دونرخی شدن حداقل دستمزد ۸۵

۱۴- ارائه خدمات مشاوره ای در خصوص مسائل کارفرمایان

۱۵- برگزاری مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده کانون عالی

۱۶- برگزاری جشنواره کارآفرینان برتر امیرکبیر

۱۷- تغییر زمان برگزاری مجامع عمومی کانون عالی کارفرمایی

۱۸- دعوت اتاق بازرگانی برای شرکت در هفدهمین نمایشگاه آلمان

۱۹- صورتجلسه بررسی نحوه عضویت در کانون عالی ۵/۷/85

۲۰- پست جدید مشاور ارتباطات در IOE

۲۱- معرفی نماینده تام الاختیار برای شرکت در مجمع عمومی 10/۸/85

۲۲- بیانیه دفاع از سازمان تأمین اجتماعی

۲۳- درخواست معرفی نماینده تام الاختیار جهت حضور در انتخابات

۲۴- حفظ وحدت کارفرمایان

۲۵- حفظ حرمت پیشکسوت ها و کارفرمایان

۲۶- پذیرش عضویت

۲۷- برگزاری مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده کانون عالی

۲۸- ارسال گزارش های مربوط به مجامع عمومی کانون عالی

۲۹- ارسال اساسنامه پیشنهادی

۳۰- بیانیه اخیر وزارت کار و امور اجتماعی