کانون عالی انجمن هاي صنفي کارفرمايي ايران

|

بالاترين تشكل كارفرمايي بخش خصوصي درسراسركشور

بخشنامه هاي سال 1384

۱- متن پیش نویس سند کار شایسته و بخش نامه حداقل دستمزد سال ۸۴

۲- توافقنامه همکاری کانون عالی با هلال احمر

۳- اعتراض کانون عالی به بخشنامه وزارت کار جهت میزان اضافه شدن دستمزد ۸۴

۴- بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی در خصوص مبنای کسر حق بیمه سال ۸۴

۵- بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی با موضوع انقضای اجرای ماده ۴۹

۶- ترجمه دعوتنامه ILO از کانون عالی جهت شرکت در مرکز آموزشی تورین

۷- بررسی مسائل و مشکلات کارفرمایان در ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی

۸- انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری

۹- توافقنامه همکاری

۱۰- تشکیل کانون کارفرمایی استان ها

۱۱- نظرخواهی در مورد اولین نشریه پیام کارفرمایان

۱۲- افزایش حق مسکن کارگران سال ۸۴

۱۳- حضور قانونی نمایندگان کارفرمایان در مراجع قانونی و سازمان های دولتی

۱۴- تکمیل فرم جهت شرکت در کمیسیون های مختلف برای دفاع از حقوق کارفرمایان

۱۵- برگزاری مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی به طور فوق العاده کانون عالی

۱۶- فعالیت کمیته های کار مشاوره سه جانبه استانی

۱۷- نظرخواهی در خصوص اصلاح آئین نامه

۱۸- هفدهمین نمایشگاه بین المللی ساختمانی در تورنتو-کانادا

۱۹- آئین نامه اجرایی کانون کارگری هلال احمر

۲۰- مراسم تودیع جناب آقای محسن خواجه نوری، در مقام معاونت روابط کار وزارت کار

۲۱- مناقصه ۸۰۰ دارائی متعلق به دولت گرجستان جهت خصوصی سازی

۲۲- دوره های آموزشی کوتاه مدت جهت معرفی قوانین و مقررات

۲۳- ثبت نام برای شرکت در دوره های آموزشی کوتاه مدت

۲۴- معرفی دبیرکل جدید کانون عالی کارفرمایی

۲۵- گردهمایی با حضور آقای پنالوزا، دبیرکل سازمان بین المللی کارفرمایی

۲۶- نظرخواهی در خصوص حداقل دستمزد کارگران

۲۷- تدوین منشور اتحاد و همکاری کارفرمایان کشور

۲۸- نظرخواهی راجع به ایجاد تغییرات لازم در قانون کار

۲۹- برگزاری همایش های تأمین اجتماعی و کارآفرینان در استان ها در سال ۸۴

۳۰- متن سخنرانی آقای پنالوزا در همایش تشکل های بخش خصوصی

۳۱- متن سخنرانی آقای مهندس عطاردیان در گردهمایی با حضور آقای پنالوزا

۳۲- متن سخنرانی آقای مددی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در گردهمایی

۳۳- تعلیق زمان برگزاری همایش های استانی تأمین اجتماعی و کارآفرینان

۳۴- نظرخواهی در مورد تغییرات لازم در اساسنامه کانون عالی

۳۵- نظر خواهی در مورد پیش نویس قانون ارتقاء بهره وری کارگاههای کوچک و متوسط

۳۶- قدردانی از نظرات کارشناسانه تشکل ها

۳۷- شماره تلفن ها و شماره فکس تغییر یافته کانون عالی

۳۸- پرسش نامه جهت تکمیل بانک اطلاعاتی کانون عالی

۳۹- بخشنامه وزیر کار و امور اجتماعی در خصوص حداقل دستمزد سال ۸۵