کانون عالی انجمن هاي صنفي کارفرمايي ايران

|

بالاترين تشكل كارفرمايي بخش خصوصي درسراسركشور

دعوت از انجمن ها جهت عضویت در کانون عالی کارفرمایی

دعوت از انجمن ها جهت عضویت در کانون عالی کارفرمایی