کانون عالی انجمن هاي صنفي کارفرمايي ايران

|

بالاترين تشكل كارفرمايي بخش خصوصي درسراسركشور

اجلاس مشترک ۴ روزه تجار و شرکت های فعال در عرصه دانش و فناوری تولید انواع مختلف انرژی

اجلاس مشترک ۴ روزه تجار و شرکت های فعال در عرصه دانش و فناوری تولید انواع مختلف انرژی