کانون عالی انجمن هاي صنفي کارفرمايي ايران

|

بالاترين تشكل كارفرمايي بخش خصوصي درسراسركشور

اجلاس ۲ روزه فن آوری ارتباطات

اجلاس ۲ روزه فن آوری ارتباطات