کانون عالی انجمن هاي صنفي کارفرمايي ايران

|

بالاترين تشكل كارفرمايي بخش خصوصي درسراسركشور

برگزاری نشست هم اندیشی جهت مقابله با واردات بی رویه کالا

برگزاری نشست هم اندیشی جهت مقابله با واردات بی رویه کالا