کانون عالی انجمن هاي صنفي کارفرمايي ايران

|

بالاترين تشكل كارفرمايي بخش خصوصي درسراسركشور

اجلاس ۲ روزه در مورد “مذاکره و چانه زنی های جمعی ”

اجلاس ۲ روزه در مورد “مذاکره و چانه زنی های جمعی “