کانون عالی انجمن هاي صنفي کارفرمايي ايران

|

بالاترين تشكل كارفرمايي بخش خصوصي درسراسركشور

اجلاس ۲ روزه سازمان های جامعه مدنی

اجلاس ۲ روزه سازمان های جامعه مدنی