کانون عالی انجمن هاي صنفي کارفرمايي ايران

|

بالاترين تشكل كارفرمايي بخش خصوصي درسراسركشور

اجلاس سه جانبه جهت بازنگری و اصلاح دستورالعمل اجرایی ایمنی و بهداشت شغلی در امور کشاورزی

اجلاس سه جانبه جهت بازنگری و اصلاح دستورالعمل اجرایی ایمنی و بهداشت شغلی در امور کشاورزی