کانون عالی انجمن هاي صنفي کارفرمايي ايران

|

بالاترين تشكل كارفرمايي بخش خصوصي درسراسركشور

تغییر زمان برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

تغییر زمان برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده