کانون عالی انجمن هاي صنفي کارفرمايي ايران

|

بالاترين تشكل كارفرمايي بخش خصوصي درسراسركشور

دوره های تخصصی فصل تابستان ۲۰۰۹ تورین

دوره های تخصصی فصل تابستان ۲۰۰۹ تورین