کانون عالی انجمن هاي صنفي کارفرمايي ايران

|

بالاترين تشكل كارفرمايي بخش خصوصي درسراسركشور

شرکت در اجلاس سه روزه علوم و فن آوری در جامعه

شرکت در اجلاس سه روزه علوم و فن آوری در جامعه