کانون عالی انجمن هاي صنفي کارفرمايي ايران

|

بالاترين تشكل كارفرمايي بخش خصوصي درسراسركشور

بخشنامه هاي سال 1386

۱- معرفی اعضای جدید هیئت مدیره و هیئت بازرسان

۲- ثبت نام برای دریافت مجوز طرح ترافیک

۳- حرکت مستقل در چارچوب قانون

۴- فرم عضویت کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران

۵- انتشار ویژه نامه نشریه پیام کارفرمایان در خصوص کنفرانس بین المللی کار

۶- آئین نامه قانون بودجه سال ۸۶ در خصوص گشایش اعتبارات اسنادی

۷- نشست مشترک کانون عالی با کارشناسان سازمان بین المللی کار

۸- انتقال کلیه وظایف فعالیتهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی به استانداری ها

۹- تغییر نشانی پست الکترونیکی

۱۰- ارائه لوح فشرده قوانین و مقررات سازمان تآمین اجتماعی به اعضاء

۱۱- شرکت در اجلاس مبارزه با قاچاق و تجارت غیرقانونی انسان

۱۲- شرکت در اجلاس اقتصادی وین-کینزاوا

۱۳- شرکت در اجلاس سه جانبه کار کودک و اندازه گیری زمان انجام کار

۱۴- معرفی کارشناس برای کمیته تخصصی اقتصادی منطقه ای در UBCCE

۱۵- مجامع حرفه ای یا تشکل های صنفی

۱۶- معرفی کارشناس جهت کارگاه آموزشی توسعه بنگاههای اقتصادی پایدار در مرکز آموزشی تورین

۱۷- معرفی کارشناس جهت کارگاه آموزشی تبعیض نژادی و موقعیت شغلی در مرکز آموزشی تورین

۱۸- معرفی کارشناس جهت هجدهمین کنفرانس جهانی ایمنی و بهداشت محیط کار در کره جنوبی

۱۹- معرفی کارشناس به ژنو جهت تاسیس شبکه جهانی ایمنی و بهداشت شغلی-OSH

۲۰- گردهمایی اقتصادی توسعه شهری

۲۱- پایگاه ارائه کمک و مشاوره تخصصی برای صادرکنندگان/واردکنندگان کالا به/از اتحادیه اروپا-EU

۲۲- همایش بررسی مسائل کارفرمایی کشور با حضور آقای پنالوزا، دبیرکل سازمان بین المللی کار

۲۳- معرفی نماینده برای شرکت در دوره های تخصصی مرکز آموزش تورین وابسته به ILO