کانون عالی انجمن هاي صنفي کارفرمايي ايران

|

بالاترين تشكل كارفرمايي بخش خصوصي درسراسركشور

حمايت از سازمان هاي نمايندگي كارفرمايان و صاحبان كسب و كار ILO

كانون عالي محترم انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران

درباره : امور بين الملل

پس از سلام به پيوست تصوير و ترجمه ارسالي كه از دفتر دهلي نو در مورد حمايت از سازمان هاي نمايندگي كارفرمايان و صاحبان كسب و كار از طرف آقاي راوي پيريس ارسال شده است ، پيرو ايميلي كه قبلا به استحضار آن كانون محترم رسيده است . جهت بررسي ، بهره برداري و اطلاع رساني به اعضا تقديم مي گردد .

با تقديم احترام – محمد عطارديان

رئيس كميسيون امور بين الملل كانون عالي

.

جناب عطاردیان

با سلام و احترام، به آگاهی می رساند:

مکاتبه ای از آقای راوی پیریس، کارشناس ارشد امور کارفرمایی آی-ال-او، مستقر در دفتر دهلی نو-هند، در ذیل دریافت کرده ایم که در خصوص اهمیت و ضرورت تدوین یک راهنما در مورد دفاع و لابی گری، با عنوان Guide on Advocacy and Lobbying  برای سازمان های نمایندگی کارفرمایی جنوب آسیا درخواست اعلام نظر نموده است.

وی موضوع را چنین مطرح کرده است که:

کووید-19 چالش های غیرمنتظره ای را در مقیاس جهانی، با تأثیرگذاری بر تمامی ابعاد زندگی و معیشت انسان ها، به گونه ای که ما می شناختیم، به همراه آورده است..نهادهای نمایندگی کارفرمایی نیز  در مقام نمایندگان کسب و کارهای کوچک و متوسط به شدت تحت تأثیر این بحران قرار گرفته اند، به خصوص به لحاظ:

ü      وضعیت عضویت در آنها.

ü      خدماتی که ارائه می کنند.

ü      درآمد آنها، از هر دو بعد درآمد واقعی و اطمینان و ایمنی درآمد.

یک نظر سنجی که در ماه آگوست 2020 مشترکا توسط آی-او-یی و آی-ال-او، از سازمان های کارفرمایی، در مورد تبعات کووید-19 بر فعالیت آنها به عمل آمد نشان داد ضمن اینکه سازمان های کارفرمایی در سراسر جهان به شدت تحت تاثیر تبعات منفی کووید-19 قرار گرفته اند ولی در عین حال با همکاری با سیاست گذاران و حمایت از اعضای خود برای تداوم و پایداری کسب و کارها، تلاش بسیاری در مقام نمایندگان آنها به عمل می آورند.

در این ارتباط:

Ø      94 درصد از سازمان های کارفرمایی گزارش کردند که از منابع موجودشان، به میزان قابل توجهی، در فعالیت های دفاع و حمایت از اعضا و نشان دادن نقش رهبری در جریان لین بحران استفاده کرده اند.

Ø      97 در صد نیز درگیر یک کار چند لایه حمایتی با دولت ها، 95 درصد با رسانه ها، 93 درصد با رسانه های اجتماعی، و 92 درصد سایر سازمانها و 91 در هم از طریق گفتگوهای اجتماعی دوجانبه بوده اند.

مهم اینجا است که نهادهای کارفرمایی مذکور اظهار داشته اند که این تلاش ها عمدتا موثر یا بسیار موثر بوده است.

نظر سنجی مشترک آی-او-یی و آی-ال-او موید این امر بوده است که سازمان های کارفرمایی جنوب آسیا اظهار داشته اند یکی از تغییرات لازم میان مدت تا بلندمدت در مدل این سازمان ها و ساختار داخلی آنها، به تقویت و ارتقای نقش رهبری و هدایت سازمان های کارفرمایی، به عنوان نمایندگان بخش خصوصی، مرتبط می باشد.

از این منظر دریافتیم ضروری است که سازمان های کارفرمایی بیشتر درگیر کار دفاع و لابی گری Advocacy and Lobbying، به شیوه ای استراتژیک گردند. برای دستیابی به این هدف، اعلام می کنیم که دفتر فعالیت های کارفرمایی آی-ال-او مایل است از طریق انجام یک برنامه همکاری فنی در تدوین “راهنمای دفاع و رایزنی برای سازمان های کارفرمایی جنوب آسیا” /  Guide on Advocacy and Lobbying for South Asian EBMOs  مساعدت نماید.

 ولی این اقدام تنها در صورتی قابل انجام است که سازمان های کارفرمایی بر لزوم همچنین مفید بودن این اقدام اعتقاد داشته باشند و این امر مستلزم اظهار نظرهای سازمان های کارفرمایی، از طریق بحث های گروهی متمرکز بر موضوع، و مصاحبه ها در تعیین چالش های سازمان های کارفرمایی در جنوب آسیا است.

ما از ابراز نظرات و تعهد شما در مورد چنین ابتکاری قدردانی می کنیم. لطفاً به ما اطلاع دهید که آیا سازمان کارفرمایی شما داشتن یک چنین راهنما / Guide on Advocacy and Lobbying  را مهم و مفید می داند؟؟؟؟ تا بتوانیم متعاقبا ترتیبات مناسب را انجام دهیم.

————————–

آقای راوی پیریس ضمن ارائه خلاصه ای از راهنمای پیشنهادی برای مطالعه، در فایل پیوست، درخواست پاسخ سریع نیز نموده است.

مراتب جهت اطلاع و انعکاس نظر در خصوص موضوع تخصصی فوق اعلام می گردد.

ممنون از توجه شما

شهره تصدیقی

>

Subject: Proposed Guide on Advocacy and Lobbying for South Asian EBMOs

Dear Colleagues,

Guide on Advocacy and Lobbying for South Asian EBMOs

COVID 19 has brought unexpected challenges on a global scale with impact for every aspect of life and livelihoods, as we knew them.  EBMO’s as the representatives of business large and small have been severely affected by this crisis in terms of;

·         Their membership

·         The services they provide

·         Their income both actual and security

A global survey on EBMOs on the impact of COVID conducted by ILO ACTEMP / IOE in August 2020 revealed that while severely affected by COVID 19 right across the globe EBMO’s are making great efforts to respond effectively to the crisis as the representative voice of business by engaging with policy makers and supporting members for business continuity.

·         94% of EBMOs report having leveraged available resources to substantially increase their advocacy activities and show business leadership during the crisis.

·         97% have engaged in a multi-layered advocacy effort with governments, the media (95 %), social media (93 %), other business organizations (92 %) and bipartite social dialogue (91%).

Importantly, EBMOs say that these efforts have largely proven to be effective or very effective.

The ACTEMP / IOE Global survey revealed that the South Asian EBMOs have indicated that one of the three most relevant medium to long – term changes in EBMOs business model and internal structure would be in relation to enhancing EBMOs leadership roles as representatives of Private Sector.

In this context, we consider it important that South Asian EBMOs need to be more engaged in Advocacy and lobbying in a strategic manner. As a means to achieve this objective we are pleased to inform you that ILO ACTEMP is willing to assist with technical cooperation in formulating a Guide on Advocacy and Lobbying for South Asian EBMOs. This will be under taken only if you are of the view that it is needed, and you consider it useful. It will also require your inputs through Focussed Group Discussions / interviews to identify issues and challenges of EBMOs in South Asia.

We would appreciate your views and commitment on such an initiative. Kindly let us know whether your Organisation would consider it important and useful to have a Guide on Advocacy and Lobbying so that we will be able make appropriate arrangements.

We attach here with a brief outline of the proposed Guide for your perusal.

Your early response will be much appreciated.

Thanking You

Yours Faithfully

 Ravi Peiris

Senior Specialist, Employers’ Activities

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.