کانون عالی انجمن هاي صنفي کارفرمايي ايران

|

بالاترين تشكل كارفرمايي بخش خصوصي درسراسركشور

درتعطيلي دوهفته اي كليه مشاغل بدليل ويروس كرونا پروژه هاي عمراني تعطيل نمي باشد

دیدگاه ها

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.