کانون عالی انجمن هاي صنفي کارفرمايي ايران

|

بالاترين تشكل كارفرمايي بخش خصوصي درسراسركشور

اصلاح آئین نامه چگونگی تشکیل،حدودوظایف و اختیارات و نحوه عملکردانجمن های صنفی و…

باسم تعالی

  • کلیه تشکل های  محترم کارفرمایی عضو  کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران
  • ریاست محترم کانون های  کارفرمایی استان های سراسر کشور
  • اعضای محترم هیات مدیره و هیات محترم بازرسان کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران

با سلام و احترام

به پیوست تصویر نامه شماره 7/57636/14719مورخ 1399/2/20 دبیر محترم کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک دفتر هیات دولت و ضمائم آن درخصوص “اصلاح آئین نامه چگونگی تشکیل ، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوط ” جهت بررسی و اعلام نظر فوری ارسال می گردد .

با توجه به اهمیت، و فوریت موضوع ، خواهشمند است مسئولین محترم آن تشکل به نحو مقتضی نظرات و پیشنهادات خود را حداکثر تا تاریخ 99/2/24 به دبیرخانه این کانون عالی ارسال دارند تا پس از جمع بندی، اقدامات بعدی از سوی کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران به عمل آید .

حمیدرضا سیفی

دبیرکل و عضو هیات مدیره
دیدگاه ها

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.