اصلاح آئین نامه چگونگی تشکیل،حدودوظایف و اختیارات و نحوه عملکردانجمن های صنفی و…

باسم تعالی

  • کلیه تشکل های  محترم کارفرمایی عضو  کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران
  • ریاست محترم کانون های  کارفرمایی استان های سراسر کشور
  • اعضای محترم هیات مدیره و هیات محترم بازرسان کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران

با سلام و احترام

به پیوست تصویر نامه شماره ۷/۵۷۶۳۶/۱۴۷۱۹مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۰ دبیر محترم کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک دفتر هیات دولت و ضمائم آن درخصوص “اصلاح آئین نامه چگونگی تشکیل ، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوط ” جهت بررسی و اعلام نظر فوری ارسال می گردد .

با توجه به اهمیت، و فوریت موضوع ، خواهشمند است مسئولین محترم آن تشکل به نحو مقتضی نظرات و پیشنهادات خود را حداکثر تا تاریخ ۹۹/۲/۲۴ به دبیرخانه این کانون عالی ارسال دارند تا پس از جمع بندی، اقدامات بعدی از سوی کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران به عمل آید .

حمیدرضا سیفی

دبیرکل و عضو هیات مدیره
دیدگاه ها

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.