• نشریه پیام کارفرمایان

  بيست و هفتمين شماره‌ي «پيام كارفرمايان» منتشر شد

  بيست و ششمين شماره‌ي «پيام كارفرمايان» منتشر شد

  بيست و پنجمين شماره‌ي «پيام كارفرمايان» منتشر شد

 •              بخشنامه حداقل حقوق و دستمزد سال ۱۳۹۸

  برای دریافت هر یک از فایل ها به روی آن کلیک فرمایید …

   

  جدول محاسبات مزد سنوات تا پایان سال 1397جدول خلاصه بخشنامه حداقل مزد سال ۱۳۹۸

   

  جدول محاسبات مزد سنوات تا پایان سال 1397 بخشنامه حداقل مزد سال ۱۳۹۸

   

  جدول محاسبات مزد سنوات تا پایان سال 1397 جدول محاسبات مزد سنوات تا پایان سال ۱۳۹۷

   

   

  ارسال نظر بسته شده است .

  

                     مطالب پیشین