نظرخواهی “کمیسیون روابط کار” کانون عالی از اعضاء

شماره  :  ۲۱۰ – ۱۷۴۶۸

تاریخ    :  ۱۳۹۷/۴/۵

 

 

باسم تعالی

 

ریاست محترم هیات مدیره

کلیه تشکل های عضو کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران

 

با سلام و احترام ،

همانطور که مستحضرند از نیمه دوم سال ۱۳۶۹ قانون کار جمهوری اسلامی ایران به مرحله اجرا درآمد و عمدتاً آئین نامه های اجرایی قانون مذکور در سال های گذشته از طریق مراجع پیش بینی شده در قانون مذکور تدوین و تصویب گردید

نظر به این که مسلماً در حال حاضر مسائل اقتصادی ، اجتماعی و سایر موارد مرتبط با «حوزه کار» نسبت به سنوات گذشته تغییر نموده است لذا «کمیسیون روابط کار» متشکله در این کانون عالی در نظر دارد در برنامه یک ساله آتی نسبت به بررسی جدید آئین نامه های اجرایی قانون کار جمهوری اسلامی ایران و در بخش «روابط کار» و با اخذ نظرات مخاطبین قانون کار جمهوری اسلامی ایران از جمله تشکل های محترم کارفرمایی اقدام نماید

لذا خواهشمند است به نحو مقتضی مراتب به اعضای محترم آن تشکل اعلام و مزید تشکر است که اطلاعات زیر جمع بندی و حداکثر تا پایان شهریورماه سال جاری برای طرح در «کمیسیون روابط کار» به این کانون عالی اعلام گردد

۱ – به نظر آن تشکل محترم کدام یک از آئین نامه های اجرایی قانون کار جمهوری اسلامی ایران که تدوین و تصویب شده است در حال حاضر نیاز به بازنگری دارد ؟ لطفاً نام آئین نامه ، ماده یا مواد قابل اصلاح آئین نامه و با ذکر پیشنهاد همراه با استدلال مربوط ، جمع بندی و به کانون عالی اعلام گردد .

۲ – چنانچه فرد یا افرادی داوطلب عضویت و شرکت در جلسات کمیسیون مربوطه «کمیسیون روابط کار» و درخصوص انجام موضوع مورد بحث می باشند لطفاً اسامی افراد همراه با شماره تلفن و آدرس مربوطه اعلام تا در زمان تشکیل جلسات مورد نظر از آنها دعوت بعمل آید .

قبلاً از همکاری های بعمل آمده تشکر و قدردانی می گردد .

 

حمیدرضا سیفی

دبیرکل و عضو هیات مدیره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارسال نظر بسته شده است .                   مطالب پیشین